وبینار بهشتی برگزار می شود

سلسله نشست های میان رشته ای در قالب وبیناری با عنوان «وبینار بهشتی» برگزار می شود.

سلسله نشست های میان رشته ای با موضوع زبان فارسی؛ قدرت نرم دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قالب وبیناری با عنوان «وبینار بهشتی» برگزار می شود.

در این ویبنار که به همت دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری انجمن علمی برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعی و بنیاد سعدی برگزار می شود، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران دکتر عبدالمهدی مستکین، سخنرانی می کنند.

اطلاعات بیشتر در پوستر قابل مشاهده است:

مطلب قبلی

جلسه اهدای کتاب برای تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور برگزار شد

مطلب بعدی

در مورد استاد مهدی محقق