فرهنگ واژگان یونسکو -بخش آموزش

تعاریف زیر از فرهنگ واژگان یونسکو (UNESCO Thesaurus) استخراج شده است:
توسعه پایدار (Sustainable Development)
توسعه سالم از نظر ‌زیست‌محیطی، به نحوی که بدون به مخاطره انداختن زندگی نسل‌های آینده، نیازهای زمان حال را برآورده سازد.
اثربخشی آموزشی (Educational Efficiency)
میزان موفقیت نظام‌های آموزشی در به حداکثر رساندن ارتباط بین داده‌ها و بازده‌های آموزشی
تقاضای آموزشی (Educational Demand )
تقاضای برای دریافت آموزش
شاخص‌های آموزشی (Educational Indicators)
داده‌های آماری که به‌ عنوان معیاری برای طراحی و نظارت بر سیاست‌های آموزشی در نظر گرفته می‌شود.
فرصت‌های آموزشی (Educational Opportunities)
دسترسی به امکانات آموزشی
توسعه برنامه‌های درسی (Curriculum Development)
فرآیند نظام‌مندی است که از طریق تعیین اهداف، محتوای دروس، روش‌ها و روندهای ارزیابی به ایجاد برنامه‌های درسی جدید یا اصلاح برنامه‌های درسی موجود می ‌پردازد.
اصلاحات آموزشی (Educational Reform)
تغییرات برنامه‌ریزی شده و یا در حال اجرا در بخش بزرگی از یک نظام ملی آموزشی
راهبردهای آموزشی (Educational Strategies)
عملی‌ساختن اهداف سیاست‌گذاری از طریق انتخاب برخی روش‌ها
آموزش دوزبانه (Bilingual Education)
تشویق دوزبانگی از طریق تدریس دروس معمول به زبان مادری و یک زبان دوم
آموزش همگانی (Universal Education)
نظام آموزشی که فرصت آموزش را برای همگان ممکن می‌سازد
دسترسی به آموزش (Access to Education)
مقتضیات و شرایط حاکم برای ورود به موسسات آموزشی یا پذیرش در برنامه‌های آموزشی
آموزش فراگیر (Inclusive education)
جایابی دانش‌آموزان ناتوان و یا استعدادهای درخشان درکلاس‌های عادی
آموزش، با درنظر گرفتن نیازهای ویژه (Special Needs Education)
آموزش دانش‌آموزانی که برای یادگیری دارای نیازهای ویژه می باشند. مانند دانش‌آموزانی که دچار معلولیت و یا در یادگیری با مشکلاتی مواجه‌اند
پیش‌بینی آموزشی (Educational Forecasting)
طرح توسعه آموزشی بلندمدت که می‌تواند شامل طرح‌هایی برای نظام‌های آموزشی باشد
معیارهای علمی (Academic Standards)
معیارهایی که یک موسسه آموزشی برای تعیین میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در نظر می‌گیرد
کیفیت آموزشی (Educational Quality )
تحقق اهداف آموزشی به بهترین و بالاترین حد ممکن
پاسخگویی آموزشی (Educational Accountability )
مسئولیت و پاسخگویی در قبال نتایج و پیامدهای خاص یک فعالیت
 

مطلب قبلی

اخلاق در علوم، فناوری و اخلاق زیستی

مطلب بعدی

شاهنامه بایسنقری(۱۳۸۶)