همایش ورزش برای همه، ترویج مشارکت توان یابان، برگزار می شود

کمیسیون ملی یونسکو با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و نهادهای مربوط به حوزه ورزش و ورزش معلولان، در نظر دارد نشست تخصصی با عنوان «ورزش برای همه، ترویج مشارکت توان یابان» را برگزار کند.

این نشست با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در دو بخش صبح (نشست علمی) و بعدازظهر (مسابقه سمبلیک میان افراد دارای معلولیت) برگزار خواهد شد.

این همایش دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۹ الی ۱۲  در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک، برگزار می شود.

برای دسترسی به برنامه نشست، کلیک کنید.

مطلب قبلی

همایش ورزش برای همه، ترویج مشارکت توان یابان، برگزار می شود

مطلب بعدی

ارائه خدمات در خلال زیارت اربعین امام حسین(ع) به عنوان یک میراث معنوی ثبت جهانی شد