کمسیون ملی ایران- یوسنکو

همایش ورزش برای همه، ترویج مشاركت توان یابان، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

همایش ورزش برای همه، ترویج مشاركت توان یابان، برگزار می شود

کمیسیون ملی یونسکو با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و نهادهای مربوط به حوزه ورزش و ورزش معلولان، در نظر دارد نشست تخصصی با عنوان «ورزش برای همه، ترویج مشاركت توان یابان» را برگزار کند.

این نشست با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در دو بخش صبح (نشست علمی) و بعدازظهر (مسابقه سمبلیک میان افراد دارای معلولیت) برگزار خواهد شد.

این همایش دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۹ الی ۱۲  در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک، برگزار می شود.

برای دسترسی به برنامه نشست، کلیک کنید.

image_printچاپ
Web Analytics