هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد

هشتمین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ در محل کمیسیون ملی یونسکو– ایران با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو برگزار شد.

دستور کار این جلسه عبارت بود از:

  • اخبار
  • ارائه جدول نهایی برنامه‌های آتی اعضای کمیته در سال ۱۳۹۶ توسط تمامی اعضا
  • بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی یونسکو برای سال‌های (۲۰۲۱-۲۰۱۸) و اعلام مواضع کمیته ملی در مقابل برنامه پیشنهادی و امور جاری

شایان ذکر است که در آغاز جلسه مقرر شد، جلسات کمیته تا پایان سال ۱۳۹۶، شنبه اول هر ماه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار شود.

سپس دبیر کمیته، به تشریح برنامه و بودجه پیشنهادی یونسکو برای سال‌های (۲۰۲۱-۲۰۱۸) پرداخت. همچنین قسمت‌هایی از سند که در جلد دوم برنامه و بودجه باید بر مبنای آن نظر داده شود، مطرح شد و قرار شد پیشنهادات مکتوب در جلسه کارگروه مربوط که با حضور دکتر زارع، دکتر مهرابی، دکتر مسعودی، دکتر مدبری و دکتر گزانی در ۲ مرداد سال جاری تشکیل می‌شود، ارائه و نهایی شود.

ضمناً پاراگرافی در ارتباط با برنامه مربوط به علوم زمین و ژئوپارک برای تهیه متن سخنرانی در کمیسیون  کنفرانس عمومی II و سخنرانی وزیر علوم و در صورت لزوم برای سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با علوم زمین تهیه و پیشنهاد شد.

گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران

مطلب قبلی

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

مطلب بعدی

پیام تسلیت دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان نابغه ایرانی