کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ 3 آبان 1395 برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۳ آبان  ۱۳۹۵ با حضور آقایان: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد( استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیته)، دکتر محمدرضا سپهری (رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی)، مهندس علی زرافشان (معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)، دکتر محمود مهر محمدی (رئیس دانشگاه فرهنگیان)، دکتر مهدی نوید ادهم (دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش)، دکتر علی الهیار ترکمن (رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، دکتر غلامعلی احمدی (استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی)، دکتر سعید سرابی (مدیر همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل دانشگاه صدا و سیما)، دکتر یداله مهرعلیزاده (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر نسرین نورشاهی (رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)، و دکتر محب حسینی (رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو) برگزار شد.

دستورکار جلسه به شرح زیر بود:

  • گزارش کنفرانس بین‌المللی پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌بار از طریق آموزش در دهلی نو
  • بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات یونسکو در زمینه پیشگیری از خشونت و پیشنهاد راهکارهای ملی برای تقویت نقش آموزش در پیشگیری از خشونت در فضاهای آموزشی و اجتماعی کشور
  • طرح‌های مشترک کمیسیون ملی یونسکو و نهادهای تخصصی ملل متحد در زمینه SDG4 تا پایان سال ۲۰۱۶ و بحث و تبادل نظر در مورد اجرای آن

در ابتدا، دکتر مهرمحمدی در خصوص دستورکار اول جلسه اظهار داشت: “کنفرانس بین‌المللی پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت بار از طریق آموزش، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ شهریور با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده از ۷۰ کشور در دهلی نو برگزار شد. در پانل مرتبط با موضوع معلمان که اینجانب به نمایندگی از ج.ا. ایران در آن شرکت کردم، موضوعاتی از قبیل نقش آموزش و مدارس در مقابله با: ۱- پیوستن جوانان به سازمان‌های افراطی، ۲- خشونت‌های قومی و نژادی، ۳- ایدئولوژی راست افراطی نظیر نژادپرستی، و ۴- خشونت در فضای سایبری، مطرح شد. در این پانل همچنین راه حل‌های درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای در تحقق موارد فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این زمینه، با توجه به تاثیر محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر افزایش یا کاهش خشونت، تحقق توسعه پایدار به لحاظ توسعه عدالت و ارتقای سطح فرهنگی و.. به‌عنوان راه حل برون مدرسه‌ای مطرح گردید. در رابطه با راه‌حل‌های مدرسه‌ای موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت: ۱-توانمندسازی ضمن خدمت و پیش از خدمت معلمان به عنوان عاملان تغییر، ۲- مداخلات برنامه‌های درسی شامل بازنگری در: درس‌ تاریخ با رویکرد حذف خشونت، درس مطالعات اجتماعی با رویکرد مضامین شهروندی، درس دینی با رویکرد ایجاد زندگی مسالمت‌آمیز با غیر هم‌کیشان، موضوع سواد رسانه ای با رویکرد تولید محتوای مثبت در جهت جلوگیری از خشونت و بحث آموزش شهامت اخلاقی در جهت مقاومت در برابرگرایش به خشونت و افراط گرایی، ۳- مداخله کلان در معماری برنامه درسی مسئله محور با استفاده از مضامین افراط‌گرایی خشونت‌بار، و ۴- شمولیت نظام آموزشی و درگیرکردن جامعه محلی به ویژه والدین در صیانت از مدرسه.” رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه راهکارهای مبارزه با خشونت از طریق نظام آموزشی کشور را به شرح زیر عنوان کرد: “۱- کمک به تدوین نهایی راهنمای سیاستگذاری ۲- تاکید بر سواد رسانه‌ای در برنامه درسی ۳- مطالعات در مورد چگونگی ورود آموزش فلسفه به کودکان ۴- مطالعه درباره نگارش جدید درس تاریخ با توجه به آثار تربیتی مورد نظر ۵- محرومیت‌زدایی از آموزش و پرورش مناطق آسیب‌پذیر، و ۶- ادامه تمرکز بر دانش‌آموزان و معلمان مناطق مرزی برای جلوگیری از پیوستن آن‌ها به گروه‌های افراطی.”

در ادامه، دکتر محب حسینی به فعالیت‌های یونسکو در زمینه ارتقای پیشگیری از خشونت در مدارس اشاره کرد و تشکیل کارگروهی دراین زمینه توسط یونسکو، انتشار راهنماهایی برای معلمان و سیاست‌گذاران، اجرای طرح‌های مشترک بین بخشی و بین رشته‌ای و برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌ها در زمینه جلوگیری از خشونت و افراط‌گرایی را از مصادیق این فعالیت‌ها عنوان کرد. سپس اعضای جلسه در خصوص راهکارهای جلوگیری از خشونت در ایران از منظر آموزش و از طریق مدارس به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و بر ترویج روحیه کثرت‌گرایی فرهنگی، ارتقای فرهنگ صلح و دوستی، و تقویت گفتگو و مدارا در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تاکید کردند.
در خصوص آخرین دستورکار جلسه، دکتر محب حسینی اظهار داشت: “کمیسیون ملی یونسکو در نظر دارد در زمینه SDG4، با مشارکت نهادهای تخصصی ملل متحد، تا پایان ۲۰۱۶، برنامه‌های ذیل را برگزار نماید: ۱- نشست بلندپایه مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰،  ۲- نشست ملی رونمایی از گزارش ۲۰۱۶ نظارت بر آموزش جهانی ، ۳-کارگاه چهار روزه زیرمنطقه‌ای ظرفیت‌سازی آمارهای آموزشی )مطابق با شاخص‌های SDG4)، و ۴- کنفرانس ملی کودکان بازمانده از تحصیل.” در ادامه قرار شد، اعضای کمیته هماهنگی‌های لازم را با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، وزارت کار و امور اجتماعی و ….. برای میزبانی برنامه های مذکور انجام دهند.

image_printچاپ
Web Analytics