کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو 29 فروردین‌ماه 1394 در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۹ فروردین ‌ماه ۱۳۹۴ با حضور آقایان: دکترسالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نائب رئیس کمیته)، دکتر نصیری قیداری (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران)، دکتر اخباری (رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی)، دکتر توفیقی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر حسین‌زاده لطفی (معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر رستمی ابوسعیدی (سرپرست دانشگاه پیام نور)، دکتر سلیمی (رئیس دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر شفیعی (رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای)، دکتر ظهور (استاد دانشگاه صنعتی شریف)، و دکتر وطنی (معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و خانم دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو (دبیرجلسه) برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا درخصوص موفقیت ج. ا. ایران در زمینه عضویت در”کمیته تهیه پیش‌نویس کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی” اطلاع‌رسانی شد. ج.ا. ایران به نمایندگی آقای دکتر ظهور از میان ۹ کشور متقاضی منطقه آسیا و اقیانوسیه به همراه کشورهای هند و مالزی موفق شد در کمیته‌ای که قرار است به منظور تدوین پیش نویس “کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی” تشکیل شود، انتخاب شود.
سپس کمیته وارد اولین دستور کار جلسه خود شد. در این رابطه، در ابتدا خانم دکتر محب حسینی درخصوص اهداف، محورها، برنامه کار، و نتایج حاصله ازکنفرانس آموزش عالی ایران که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه امسال در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گزارشی ارائه داد. پس از آن آقای دکتر شفیعی درخصوص موضوع پیوند آموزش عالی و بازارکار، گزارشی ارائه داد. در این گزارش، وضعیت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و چالش‌ها و فرصت‌های آن در ارتباط با بازارکار ایران تشریح شد و راهکارهای موثر برای ارتقای پیوند میان آموزش عالی و بازارکار مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و موضوعاتی از قبیل: ۱- مترادف ندانستن فعالیت‌های دانشگاه با بازارکار ۲- پیروی از الگوهای موفق دنیا، ۳- آسیب‌شناسی ارتباط بین دانشگاه و بازار کار ۴- توجه به توسعه کیفی آموزش‌های دانشگاهی و ۵- شکل نگرفتن بازار کار مطرح شد. پس از آن طرح پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در مورد عملیاتی کردن چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ در ایران ارائه شد. در این طرح چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده‌‌اند در قالب ۲۷ کارگروه تخصصی با نظارت و مشورت کمیته ملی آموزش، و آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند.

image_printچاپ
Web Analytics