کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو 23/4/95 در محل کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست آقای دکتر حاجی زاده، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و با حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شده بود که بحث و بررسی در زمینه چگونگی همکاری در مراسم گرامی­داشت روز جهانی جنگل­های حرا پرداخته شد. در ادامه جلسه اعضا در خصوص ثبت روز ملی دریاهای ایران در تقویم رسمی کشور تبادل نظر کردند و سپس خانم دکتر آگاه نقش کمیسیون بین دولتی اقیانوس­شناسی و کمیته ملی اقیانوس­شناسی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار (2030) را توضیح دادند.

image_printچاپ
Web Analytics