هشتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال شیخ شهاب الدین سهروردی در فهرست بزرگداشت مشاهیر جهانی یونسکو قرار گرفت

هشتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی فیلسوف و عارف بزرگ ایران، سوم نوامبر ٢٠١٧ در فهرست بزرگداشت مشاهیر جهانی یونسکو قرار گرفت.
این واقعه افتخار آمیز را به ملت بزرگ ایران تبریک عرض می کنیم.
کمیسیون ملی یونسکو- ایران

اطلاعات تکمیلی متعاقبا درج خواهد شد.