هشتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال شیخ شهاب الدین سهروردی در فهرست بزرگداشت مشاهیر جهانی یونسکو قرار گرفت

هشتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی فیلسوف و عارف بزرگ ایران، سوم نوامبر ٢٠١٧ در فهرست بزرگداشت مشاهیر جهانی یونسکو قرار گرفت.
این واقعه افتخار آمیز را به ملت بزرگ ایران تبریک عرض می کنیم.
کمیسیون ملی یونسکو- ایران
اطلاعات تکمیلی متعاقبا درج خواهد شد.

مطلب قبلی

آیین گشایش کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد

مطلب بعدی

هزار و هفتصد و پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه جندی شاپور دزفول در فهرست رویدادها و مشاهیر جهانی قرار گرفت