هزار و هفتصد و پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه جندی شاپور دزفول در فهرست رویدادها و مشاهیر جهانی قرار گرفت

هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد تاسيس دانشگاه جندی شاپور (University of Gundi-Shapur)، سوم نوامبر ٢٠١٧ در فهرست بزرگداشت جهانی یونسکو قرار گرفت. به این ترتیب قدمت دانشگاه به مفهوم (University) در ایران به هزار و هفتصد و پنجاه سال پیش برمی گردد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد