کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک، مازندران با ارجاعی به جنگل های هیرکانی برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک، مازندران با ارجاعی به جنگل های هیرکانی برگزار می شود

پرسبوک در نهمین دوره خود با ارجاعى به جنگل های هیرکانی و بوم شناسی آن، همچون دوره های پیشین اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، میراث کهن سرزمین ایران- جهان را آغاز و هنرمندان خلاق و نوگرا را دعوت به همکاری در پروژه اى فضا محور کرده است. این دوره با همکاری انجمن هنرهای تجسمی مازندران، موسسه فرهنگی- هنری هفت آینه و حمایت اداره کل هنرهای تجسمی با کیوریتوری ندا درزی در منطقه درزیکُلا و بخشی از جنگل های هیرکانی و دودانگه ساری از هفتم الی شانزدهم آبان ۱۳۹۸ برگزار می شود.
طی سه دوره اخیر پرسبوک با تمرکز بر جغرافیایی خاص سعی بر آن کرده تا با طرح مسائلی فاصله‌ بین هنرمندان با زیست‌ بوم جامعه را کمتر کند. انتخاب این مسائل بیشتر بر پایه دغدغه‌های مهم اجتماعی و محیط زیستی بوده است که مفهوم نقادی بوم‌گرا را در آن می‌توان به سادگی مشاهده کرد.
در این دوره نیز با توجه به هم زمانی ثبت جهانی جنگل های هیرکانی، این پرسش‌ها مطرح شده است:
• چگونه می توان با فرهنگ سازی پایدار مانع تخریب بیش از حد جنگل شد؟
• هنرمند پیشرو و منتقد به عنوان یک فعال محیط زیستی با چه شگردی می تواند در سطحی گسترده، عامل بازدارنده تخریب ها یا اهمیت باز آفرینی یک موقعیت شود؟
• وظیفه هنرمند در قبال تغییرات زیست محیطی با نگاه به مفهوم نقد بوم گرا چگونه باید باشد؟
همچنین اهداف این پروژه توجه ویژه هنرمندان به عنوان فعالان اجتماعی به جنگل های هیرکانی و ره آورد قابلیت های زیباشناختى- پژوهشی قابل تأمل درآن، آشنایی هنرمندان با زیست بوم طبیعی جنگل‌های هیرکانی و پرداختن به این مهم که از دریچه نگاه یک «بوم‌ نگار» چگونه به ثبت هیرکانی بپردازند، ترویج هنر مشارکتى و کار گروهى، تشویق هنرمندان جوان ایران به پیشبرد هنر زیست محیطی و اهمیت توجه به دغدغه هاى محیط زیست، تاکید بر اهمیت حوزه هاى فرهنگى متفاوت در ایران، جلب توجه افکارعمومى به این واقعیت که جنگل های هیرکانی صرفا شرایطی توریستى ندارد بلکه رخدادهاى این چنین می تواند براى اولین بار به بخشى از هویت فرهنگى و بقای خطه شمال ایران تبدیل شود. و توجه به این مهم که جنگل های هیرکانی میراثی ایرانی- جهانی برای نسل های آتی نیز است و ترویج این فرهنگ به سایر نقاط ایران و جهان تضمینی بر اهمیت وجود آن در آینده است.

image_printچاپ
Web Analytics