کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس سند ملی محیط زیست در شیراز با همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس سند ملی محیط زیست در شیراز با همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

با پیگیری کمیسیون ملی یونسکو نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس سند ملی محیط زیست در حوزه محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و انجمن دوستداران محیط زیست فارس به‌منظور بحث و تبادل نظر صاحب‌نظران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی 24 تیر در شهر شیراز برگزار شد.

محمدرضا گل همیشه بهار دبیرکل انجمن دوستداران محیط زیست فارس در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه سند ملي مورد بحث، نخستين سند راهبردي حوزه محيط زيست کشور است ابراز امیدواری کرد که با تنظیم و ارائه این سند، همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی برای پاسداشت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار کشور فعال‌تر شود و این سند بتواند نقش برجسته‌ای در تدوین نقشه راه محیط زیست کشور طی سالیان آتی ایفا کند.
دبیرکل این انجمن در ادامه با اشاره به اینکه ریاست سازمان محیط زیست به خِرد جمعی اعتقاد دارد اضافه کرد: دکتر ابتکار از نظر تمام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی و سازمان-های مدنی اجتماعی غیردولتی در تدوین پیش نویس‌نویس این سند استقبال کرده است که با این رویکرد امیدواریم سندی درخور تنظیم شود.
وی در ادامه اظهار داشت: این سند در دو بخش علمی- فرهنگی و تخصصی محیط زیست تنظیم و ارائه خواهد شد و پس از جمع‌بندی نظر متخصصان به دفتر معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می شود تا در نشست آینده موارد نهایی بر اساس چارچوب و ضوابط مورد اشاره در سند گنجانده شود.
وی یادآور شد که پیش‌نویس فعلی در شش‌نوبت بر اساس دستورالعمل راهنمای تدوین اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز نظر خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک و مطالعات اقتصادی توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست دفتر تدوین اسناد و نیز الویت‌های ملی نقشه جامع علمی کشور و سازمان‌های غیردولتی انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان و دوستداران محیط زیست ویرایش و پیش‌نویس این سند بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تدوین شده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان در پایان گفت: این سند بخش‌های مختلفی از جمله چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی دارد که برای هر حوزه مبانی خاصی تعریف می شود و همه سازمان‌ها ملزم به رعایت آن خواهند بود.

image_printچاپ
Web Analytics