برگزاری نشست منطقه ای گسترش همکاری ها در چارجوب برنامه حافظه جهانی

بر اساس اعلام فرهاد اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو- ایران، کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو –ایران در  ۱۲۶ امین جلسه در ۱۶  اردیبهشت ۱۳۹۸ موافقت اصولی خود را با پیشنهاد برگزاری یک نشست منطقه ای بمنظور گسترش همکاری ها در چارجوب برنامه حافظه جهانی اعلام کرد. این همایش  قرار است در روزهای ۱۳-۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ برابر با ۴-۲ سپتامبر ۲۰۱۹  در تهران برگزار شود.

در این همایش نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و هندوستان شرکت خواهند کرد. هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر پیرامون مباحثی همجون همکاری درشناسایی نسخ خطی و نحوه مبادله تصاویر آن و ثبت مشترک آثار در فهرست میراث مستند حافظه جهانی و بطور کلی توافق بر گسترش همکاری های منطقه ای در چارچوب این برنامه است.ضمنا نمایندگان کمیته منطقه ای برنامه حافظه جهانی(MOWCAP ( نیز موافقت خود را با شرکت در این همایش بمنظور آشنایی شرگت کنندگان با آخرین اصلاحات در حال انجام در برنامه حافظه جهانی اعلام کرده اند.

این همایش با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، کتابخانه ملی  و با هدایت کمیته ملی حافظه جهانی ایران در تهران برگزار خواهد شد.

مطلب قبلی

دومین مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهران و شیراز برگزار می شود

مطلب بعدی

  برگزاری نشست منطقه ای گسترش همکاری ها در چارجوب برنامه حافظه جهانی