کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست مشترک همکاری ها در خصوص موسسه آموزش عالی منطقه ای آب

نشست مشترک همکاری ها در خصوص موسسه آموزش عالی منطقه ای آب، برگزار شد

نیلی احمد آبادی: یونسکو می تواند به عنوان حمایت کننده و تسهیل گر در برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی در خصوص مهندسی و مدیریت منابع آب نقش موثری داشته باشد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در نشست مشترک این دانشگاه با کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران درباره همکاری های مشترک موسسه آموزش عالی منطقه ای آب برای غرب و مرکز آسیا که هشتم خرداد ۱۳۹۷ در کمیسیون ملی یونسکو، برگزار شد، خاطرنشان کرد: مشارکت سازمان یونسکو به عنوان حامی و تسهیل گر در این زمینه، موضوع درخورتوجه ای است؛ چرا که مساله آب، صرفا مربوط به ایران و یک کشور نیست، بلکه این موضوع آینده همه کشورهای منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد.

همچنین در این جلسه در ارتباط با برگزاری این دوره ها در پردیس بین المللی کیش و دعوت از کشورهای آلمان و سوئیس در برپایی این دوره ها و برقراری ارتباط با برنامه بین المللی آب شناسی یونسکو در خصوص این موضوع، صحبت شد.

گفتنی است در این نشست دکتر حجت اله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سید محمد علی بنی هاشمی، عضو هیئت علمی و استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران، دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، استر کیش لاروش، رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دکتر مهاجر ایروانلو، دستیار بخش علوم طبیعی دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، حضور داشتند.

image_printچاپ

Web Analytics