کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، درخصوص زلزله کرمانشاه، برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، درخصوص زلزله کرمانشاه، برگزار شد

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، در خصوص زلزله کرمانشاه، در روز ۲۱ آذر ۱۳۹۶، برگزار شد.

لازم به ذکر است که پژوهشکده و کرسی مدیریت بلایای طبیعی، میزبان دومین جلسه کمیته کاری برگزاری کارگاه “آموخته‌های زلزله ازگله سرپل ذهاب” بود.

شرکت کنندگان در این نشست عبارت بودند از:

نمایندگان کمیسیون ملی یونسکو– ایران، پژوهشکده و کرسی مدیریت بلایای طبیعی، UN-Habitat (برنامه اسکان بشر ملل‌متحد)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، مدیر گروه زلزله‌شناسی، مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

دراین جلسه درباره حامیان نشست و اعضای کمیته‌های راهبری و علمی نشست، بحث شد. همچنین موضوع استفاده از کمک‌های کارشناسی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و یونسکو، بررسی و بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های در حال انجام و نیز تهیه یک ویدئو در مورد زلزله آبان‌ماه کرمانشاه تأکید شد.

به علاوه، پیش‌نویس بروشور اطلاعاتی تهیه شده توسط Un-Habitat (برنامه اسکان بشر ملل‌متحد) هم بررسی و مقرر شد تا این بروشور حداکثر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۶، نهایی و به کمیسیون ملی یونسکو– ایران و پژوهشکده و کرسی مدیریت بلایای طبیعی ارسال شود.

در ادامه، پیش‌نویس نقشه راه برگزاری کارگاه، به بحث گذاشته و اصلاحاتی در مورد آن، پیشنهاد شد.

از دیگر موارد مطرح شده در این نشست، چگونگی مشارکت سازمان‌های برگزارکننده و ضرورت اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ملی بود.

شایان ذکر است که در مورد عنوان کارگاه و موضوعات مورد بحث در آن نیز تصمیم گیری شد.

مقرر شد تا پژوهشکده و کرسی مدیریت بلایای طبیعی پس از اخذ مجوزهای لازم، نسبت به ارسال دعوتنامه‌های مرتبط و گرفتن احکام رسمی برای اعضای کمیته‌های علمی و کاری، اقدام کند.

در پایان این نشست، جلسه آتی کمیته کاری برای ۱۲ دی ۱۳۹۶، رأس ساعت ۹ صبح در محل پژوهشکده و کرسی مدیریت بلایای طبیعی تنظیم شد.

تهیه و تنظیم: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ

Web Analytics