کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست تخصصی آموزه‌های زیست‌محیطی برای جوانان، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست تخصصی آموزه‌های زیست‌محیطی برای جوانان، برگزار می‌شود

بدین‌وسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که انجمن ایرانی همکاری با یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و مجمع مجالس آسیایی، نشست تخصصی‌ای با عنوان “آموزه‌های زیست‌محیطی برای جوانان” را در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در مکان سالن اجتماعات مجمع مجالس آسیایی، برگزار می‌کند.

همچنین این انجمن با توجه به اهمیت بسترهای اجتماعی و آموزش‌های شهروندی درخصوص حفاظت محیط زیست و همچنین تشویق و ترغیب جوانان به مشارکت اجتماعی درخصوص حفظ محیط زیست و ترویج آمو‌زه‌های حفاظتی زیست‌محیطی، در نظر دارد با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع و حمایت کمیسیون ملی یونسکو و مجمع کشورهای آسیایی، کنفرانسی را در بهمن ماه سال جاری برگزار کند.

لازم به ذکر است که این نشست برای هم‌اندیشی و در نظر گرفتن نقطه‌نظرات سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع و تشریک مساعی میان ذی‌نفعان در راستای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این کنفرانس است..

image_printچاپ

Web Analytics