کمسیون ملی ایران- یوسنکو

انسان و کره مسکون

نشست تخصصی و آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون، برگزار شد

نشست تخصصی آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون (ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره) توسط کرسی یونسکو در آموزش ‏محیط زیست و با تسهیل‌گری انجمن دامون، ۴ بهمن ۱۳۹۶در دانشگاه پیام نور برگزار شد.

کارگاه در سه بخش مروری بر مفاهیم و تحلیل‌های مدیریت ‏مشارکتی و ذخیره‌گاههای زیست‌کره، ارائه و بررسی تجارب موجود در مدیریت مشارکتی و بحث و بررسی در این زمینه و جمع‌بندی و استخراج درس‌آموخته‌ها و با حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی، انجمن‌های ‏غیردولتی، دانشگاهیان و فعالان حوزه محیط ‌زیست با هدف زمینه‌یابی اجرایی شدن برنامه حفاظتی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران برپا شد‎.‎

بخش اول این کارگاه، مروری بر مفاهیم و تحلیل‌های مدیریت مشارکتی و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره بود که عبارت بودند از:

 • ارائه مفهوم و اهداف برنامه انسان و کره مسکون (سخنران: دکتر مهین گزانی) ‏
 • معرفی رویکرد مدیریت و زون‌بندی در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (سخنران: دکتر علی بالی)‏
 • مروری بر انگیزه‌ها و زمینه جلب مشارکت برای حفاظت از طبیعت در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (سخنران: مهندس بهرام زهزاد)‏
 • چالش‌های مدیریت فرابخشی سرزمین در ایران (سخنران: دکتر فرزام پوراصغر)‏
 • گردشگری پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (سخنران: دکتر زهرا قلیچی‌پور)‏
 • جمع‌بندی (توسط: مهندس شیرین ابوالقاسمی)‏

بخش دوم کارگاه شامل ارائه و بررسی تجارب موجود در مدیریت مشارکتی بود که مباحث مطرح شده در آن عبارت بودند از:

 • ارائه تجارب قرق‌های اختصاصی استان یزد (سخنران: مهندس مهدی تیموری)‏
 • مروری بر تجارب مدیریت جامعه بنیاد پیرامون پارک ملی نایبند، منطقه عسلویه (سخنران: انجمن سنستا)‏
 • سازگاری و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا (سخنران: انجمن پایش‌گران محیط‌زیست ایران، پاما)‏
 • فعالیت‌ها و چالش‌های مدیریت مشارکتی مراتع (قرق بهاره) منطقه حفاظت‌شده سبزکوه (سخنران: انجمن جوانان حافظ زمین، دامون)‏
 • جزئیات حفاظت مشارکتی خرس سیاه آسیایی با رویکرد بهبود معیشت محلی (سخنران: انجمن حافظان بدون مرز)‏

بخش سوم هم جمع‌بندی و استخراج درس‌آموخته‌ها بود:

جمع‌بندی درس‌آموخته‌ها در شش محور ظرفیت‌سازی و آموزش، مدیریت و زون‌بندی، قوانین و مسائل حقوقی، برندینگ، جوامع محلی، همکاری‌های بین‌‌بخشی ‏و در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی صورت گرفت تا نقاط قوت، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران شناسایی شود‎.‎

شایان ذکر است که مباحث مطرح ‌شده آغازی برای سلسله نشست‌های تحلیلی بر روی این موضوع خواهد بود‎.‎

image_printچاپ

Web Analytics