کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست‌ مشورتی کارشناسی حمایت از تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های ملی بکارگیری فناوری‌ اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی معلولان برگزار شد(6-5بهمن 95) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست‌ مشورتی کارشناسی حمایت از تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های ملی بکارگیری فناوری‌ اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی معلولان برگزار شد(۶-۵بهمن ۹۵)

این نشست پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دبیر همایش آقای دکتر فرهاد اعتمادی، مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو -ایران، خانم استر لاروش، مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران ، جناب آقای دکتر سعداله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران و آقای مهندس نصراله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شد. .
در این نشست دو روزه خانم دکتر Kasinskaite Budderberg  کارشناس بخش ارتباطات و اطلاعات ، بخش جوامع اطلاعاتی یونسکو با ارائه آموزشهایی درقالب استاندارهای جهانی در جهت توانمندسازی معلولان با عناوین زیر به بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان این نشست پرداخت:

  • دستورالعمل‌ و راهنمای یونسکو برای آموزش باز و از راه دور: اقدام در جهت آموزش توان‌خواهان
  • سیاست‌های نمونه در جهت بکارگیری فناوری‌های اطلاعاتی در آموزش توان‌خواهان

همچنین در این نشست ها آقای امیر سرمدی ، آقای دکتر محمودی ، آقای مهندس نعمتی و اعضای دیگر کارگروه سخنرانی کردند.
گزارش کامل این نشست ها متعاقبا در سایت کمیسیون ملی یونسکو-ایران قرار داده خواهد شد.

img_7340 img_7316  img_7387  img_7332 img_7344 img_7375img_7355 img_7357

image_printچاپ
Web Analytics