کمسیون ملی ایران- یوسنکو

موسسات مقوله دوم - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

موسسات مقوله دوم

این مراکز فرصتی را برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت ها، مهارت های فنی و دانش در کشورهای عضو یونسکو فراهم و شبکه سازی منطقه ای را تسهیل می کنند و قابلیت آن را دارند که به عنوان مرکز و منبعی در حوزه های آموزشی خاص نظیر معلمان، سوادآموزی، آموزش فنی و حرفه ای…. فعالیت کند. مراکز درجه ۲ یونسکو عبارتند از:

       ۱- مرکز منطقه ای کیفیت و برتری در آموزش، عربستان سعودی

Regional Centre for Quality and Excellence in Education (RCQE),Kingdom of Saudi Arabia

Read the draft agreement

       ۲- مرکز منطقه ای آموزش بزرگسالان، مصر

Regional Centre for Adult Education (ASFEC), Sirs El-Layyan, Arab Republic of Egypt

Established in 2014, the Centre promotes activities which build the capacities of specialists in the field of literacy and adult education in the Arab region.

        ۳- مرکز توسعه هدایت، مشاوره و جوانان آفریقا، مالاوی

Guidance, Counselling and Youth Development Centre for Africa (GCYDCA) Lilongwe, Malawi

Established in 1998, the Centre promotes capacity building of teachers and trainers in guidance and counselling to foster youth behaviour and principles that are consistent with educational, social and cultural values of the region.

PO Box 30058, Lilongwe 3,
Malawi
Tel: +265 1 713181; +265 1 713182; +265 888846319
Fax: +268 1 759 024
Email: khamwaka(at)yahoo.com

       ۴-  مرکز بین المللی آموزش دختران و ز نان در آفریقا، بورکینا فاسو

International Centre for Girls’ and Women’s Education in Africa (CIEFFA) Ouagadougou, Burkina Faso

Established in 2006, the Centre promotes girls’ and women’s education, training and empowerment in Africa.

۰۱ BP 1318, Ouagadougou 01,
Burkina Faso
Tel.: +226 50 37 64 96; +226 78 85 02 47
Website:  www.cieffa.org  

        ۵- مرکز منطقه ای برنامه ریزی آموزشی ، شارجه، امارات متحده عربی

Regional Centre for Educational Planning (RCEP)Sharjah, United Arab Emirates
Established in 2003, the Centre promotes training and activities to build the capacities of officials from the Ministries of Education in the region on educational planning, management, leadership and research.

PO Box 68855, Sharjah,
United Arab Emirates
Tel: +971 6 545 5111
Fax: +971 6 545 5004
Email: www.rcepunesco.ae

       ۶- مرکز منطقه ای آموزش و مراقبت از اوان کودگی در ایالات عربی، سوریه

Regional Centre for Early Childhood Care and Education in the Arab States (RCECCE) Damascus, Syria

Established in 2010, the Centre aims to build national and regional capacity for early childhood care and education (ECCE), promote collaboration and strengthen networks for knowledge transfer in the field of ECCE

Regional Centre for Early Childhood Care and Education in the Arab States (RCECCE) Damascus, Syria
Tel: +963 61 19 661
Fax: +963 61 10 052
Email: kefah_alhaddad(at)hotmail.com

        ۷- مرکز آسیا و اقیانوسیه آموزش برای تفاهم بین المللی، کره

Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) Seoul, Republic of Korea

Established in 2000, the Centre aims to promote and develop education for international understanding, with a view to promoting a culture of peace in the Asia-Pacific region.

۲۶-۱, Guro-dong, Guro-gu, Seoul 152-050,
Republic of Korea
Tel: +82 2 774 3956
Fax: +82 2 774 3957
Website: www.unescoapceiu.org

        ۸- مرکز بین المللی تعلیم و پژوهش  آموزش روستایی، چین

International Research and Training Centre for Rural Education (INRULED) Beijing, People’s Republic of China

Established in 1994, the Centre promotes international research and development of methods and techniques related to rural education, as well as cooperation in the areas of human resources development for rural areas.

۱۹ Xinjiekouwai Street, Haidian District, Beijing 100875,
People’s Republic of China
Tel: +۸۶ ۱۰ ۵۸۸۰۱۹۲۰; + ۸۶ ۱۰ ۵۸۸۰۱۹۲۲
Fax: +۸۶ ۱۰ ۵۸۸۰۱۹۲۰
Website: www.inruled.org

       ۹- مرکز توسعه معلمان آسیای جنوبی، سریلانکا

South Asian Centre for Teacher Development Sri Lanka

Following the adoption of the UNESCO Executive Board Decision at its 189th session (ref: 189 EX/Dec. 23 of April 2012), this Centre is currently being established in Meepe, Sri Lanka.  The centre will serve as a knowledge and training centre for teachers to improve the quality of education in the South Asian region.

South Asian Centre for Teacher Development (SACTD)
c/o National Institute of Education
P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama,
Sri Lanka

       ۱۰-  مرکز یادگیری مادام العمر برای توسعه پایدار جنوب شرق آسیا، فیلیپین

 

South-East Asian Centre for Lifelong Learning for Sustainable Development (SEA-CLLSD) Manila, Philippines

Established in 2009, the Centre aims to be a research and resource management centre in the field of lifelong learning for sustainable development in the South-East Asian region, and to work on capacity-building and training activities to re-orient existing education programmes towards sustainable development

South-East Asian Centre for Lifelong Learning for Sustainable Development (SEA-CLLSD) Manila, Philippines
Department of Foreign Affairs
۲۳۳۰ Roxas Boulevard, Pasay City
Philippines 1300
Telephone Numbers: (632) 834 3447  – (۶۳۲) ۸۳۴ ۴۸۸۷

 

 

image_printچاپ
Web Analytics