کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- فروردین و اردیبهشت 1391 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

– فروردین و اردیبهشت 1391

منابع زیر اخیرا از طرف یونسکو به کمیسیون ملی یونسکو ارسال ‌شده است. علاقه‌مندان برای مطالعه آنها می توانند به کتابخانه کمیسیون مراجعه کنند:

1- 36 C/5 Approved Programme and Budget / 2012-2013
2- ICH Courier / Vol. 11 / April 2012
3- Iiep newsletter / Vol. 29 / No. 3 / September-December 2011
4- Harmful Algae News (IOC Newsletter on toxic algae and algal blooms) / No. 45 / January 2012
5- Tokyo Declaration of HOPE 2009 (ACCU)
6- Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO / 2008-2009
7- Towards a Culture of Peace (APCEIU)

image_printچاپ

Web Analytics