– فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱

منابع زیر اخیرا از طرف یونسکو به کمیسیون ملی یونسکو ارسال ‌شده است. علاقه‌مندان برای مطالعه آنها می توانند به کتابخانه کمیسیون مراجعه کنند:

۱- ۳۶ C/5 Approved Programme and Budget / 2012-2013
۲- ICH Courier / Vol. 11 / April 2012
۳- Iiep newsletter / Vol. 29 / No. 3 / September-December 2011
۴- Harmful Algae News (IOC Newsletter on toxic algae and algal blooms) / No. 45 / January 2012
۵- Tokyo Declaration of HOPE 2009 (ACCU)
۶- Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO / 2008-2009
۷- Towards a Culture of Peace (APCEIU)

مطلب قبلی

معرفی بخش انتشارات

مطلب بعدی

– آبان و آذر ۱۳۹۱