کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران با معاون آموزشی و سرپرست امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار و گفتگو کرد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران با معاون آموزشی و سرپرست امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار و گفتگو کرد

مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران با کاوه مدنی، معاون آموزشی و سرپرست امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار و درباره موارد متعدد گفتگو کرد.

 این ملاقات پنجم آذر ۱۳۹۶ با هدف تشریح برنامه‌های گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو– ایران برای معاون جدید آموزشی و سرپرست امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست از ساعت ۱۱:۴۰ الی ۱۲:۱۵ در محل دفتر معاون آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.

دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو، ضمن تبریک به مناسبت انتصاب ایشان، به زمینه‌های متعدد همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت آموزشی با گروه علوم طبیعی به ویژه در زمینه آب و محیط زیست اشا ره کرد و موارد همکاری با آن سازمان را مجدد یادآوری شد.

همچنین هدف و برنامه کارگاه آموزشی یونسکو در زمینه آب‌های فرامرزی تشریح شد. علاوه بر آن در این ارتباط تقاضا شد تا طبق نظر برگزارکنندگان کارگاه، سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مورد معرفی دو نماینده متخصص در حوزه آب‌های بین مرزی به کمیسیون ملی یونسکو – ایران، اقدام کند.

تهیه و تدوین: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ
Web Analytics