کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

انتشارات به مثابه بخش مؤثر و جدایی‌ناپذیر یونسكو، در طراحی و انعكاس وظایف اصلی این سازمان در حیطه مطالعات آینده‌نگرانه، انتقال و مشاركت در دانش، تعیین معیار، ارائه نظرات كارشناسانه و همچنین مبادله اطلاعات تخصصی نقشی اساسی دارد.
كمیسیون ملی یونسكو متناسب با اولویت‌ها و نیازهای علمی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی كشور آثار یونسكو را از جمله کتب و نشریات و كتابچه‌های اطلاعاتی ترجمه و منتشر می‌کند. بعضی از انتشارات كمیسیون نیز به معرفی میراث طبیعی و فرهنگی، آداب و سنت‌های ملی، مفاخر علمی و فرهنگی ایران اختصاص دارد.
در این میان، ماهنامه پیام یونسكو که از سال 1347 به فارسی ترجمه و منتشر ‌ شده، دریچه‌ای گشوده به جهان و در نوع خود دایرﺓ‌المعارفی است كه به جویندگان هر گونه اطلاعات، به نحوی شایسته پاسخ می‌دهد. این ماهنامه به بیست و هفت زبان منتشر می‌شود و مجموعه‌ای ارزشمند درباره علم، فرهنگ و تمدن، هنر، سیاست، طبیعت و طرز زندگی مردم جهان ارائه می‌دهد و هر ماه با طرح یك موضوع مهم جهانی، آن موضوع را تجزیه و تحلیل می‌کند.

از سال 1391 تا کنون نیز شروع به انتشار پیام یونسکو ترجمه شده به فارسی به صورت آنلاین در سایت کمیسیون قرار داده شده است.

كمیسیون ملی یونسكو با هدف معرفی مفاخر فرهنگی و علمی كشور و آشنایی هموطنان با دیدگاه‌های یونسكو آثاری منتشر کرده است كه به برخی از آنها اشاره می‌شود: دیوان نفیس حافظ و سخن اهل دل (به مناسبت هشتصدمین سال ولادت حافظ)، آموزش بین‌المللی محیط‌زیست، بقا در قرن بیست و یكم، نقشه‌های زمین‌شناسی، توسعه ملی ایران، علم و تكنولوژی در كشورهای در حال توسعه و قرآن كریم (نفیس)، ده جلد كتاب در خصوص جوامع اطلاعاتی، زین کلک خیال‌انگیز، ایران؛ سرزمین پارسیان، نگاهی تازه به تخت‌جمشیدريال، خط و خوشنویسی، به‌سوی جوامع دانش‌محور، فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا، نمایشنامه آموزشی “افسانه پادشاه و ریاضیدان”(به زبان فارسی و انگلیسی)، کتاب دوزبانه (فارسی -انگلیسی) بازی‌های بومی و محلی ایران، رباعی‌های عمرخیام، میراث جهانی ایران،چهره‌های زرد عاشق(گل‌های آفتابگردان-گل صلح و دوستی)، روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب فرهنگی، روابط ایران و یونسکو(2 جلدی)، داستان‌های زیبای مولوی.
انتشار كتابچه‌‌های اطلاعاتی به منظور آشنایی با اهداف، برنامه‌ها و ایده‌های یونسكو بخش مهمی از فعالیت‌های واحد انتشارات كمیسیون ملی یونسكو را تشكیل می‌دهد كه تاكنون سه جلد كتابچه اطلاعاتی را با نام‌ یونسكو چیست و چه می‌كند؟، آشنایی با یونسكو و كمیسیون ملی یونسكو- ایران و برایم از یونسكو بگو منتشر كرده است.

 مسئول بخش: خانم فریده پورهادی

شماره تماس : 22261390

Web Analytics