کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی کمیته ملی انسان و كره مسكون - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی انسان و كره مسكون

كمیته ملی انسان و كره مسكون با تصویب هیئت وزیران در بیست و نهم شهریور 1366 تشكیل شد. در این كمیته صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور عضویت دارند كه با هدف شناخت توانایی‌ها و امكانات ملی در زمینه مسائل بوم‌شناختی و محیط ‌زیست و ارتقاء دانش كار و همچنین تلاش برای آگاهی از امكانات و كمك‌ها و خدمات یونسكو و سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با این نهادها فعالیت می‌كنند.

image_printچاپ
Web Analytics