کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی کمیته ملی انسان و كره مسكون - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی انسان و کره مسکون

کمیته ملی انسان و کره مسکون با تصویب هیئت وزیران در بیست و نهم شهریور ۱۳۶۶ تشکیل شد. در این کمیته صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های کشور عضویت دارند که با هدف شناخت توانایی‌ها و امکانات ملی در زمینه مسائل بوم‌شناختی و محیط ‌زیست و ارتقاء دانش کار و همچنین تلاش برای آگاهی از امکانات و کمک‌ها و خدمات یونسکو و سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با این نهادها فعالیت می‌کنند.

image_printچاپ
Web Analytics