معرفی کمیته ملی علوم ‌زمین و ژئوپارک

هدف از تشکیل كمیته ملی علوم ‌زمین و ژئوپارک، گسترش پژوهش‌های زمین‌شناسی در كشور و ایجاد همكاری و هماهنگی در برنامه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین یكنواخت كردن مطالعات مربوط به علوم زمین و ژئوپارک در داخل و تطبیق آن با سایر كشورهای عضو و دیگر مجامع بین‌المللی است. در این کمیته صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور عضویت دارند.
اساسنامه این كمیته در بیست و نهم شهریور 1366 به عنوان یك كمیته تخصصی وابسته به كمیسیون ملی یونسكو به تصویب هیئت وزیران رسید.