معرفی کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

این کمیته به منظور گسترش پژوهش‌های اقیانوس‌شناسی و ایجاد همکاری و هماهنگی در برنامه‌های داخلی و بین‌المللی به‌ویژه مشارکت در برنامه‌های بین‌الدول اقیانوس‌شناسی یونسکو، بر اساس موازین و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای شناخت حفاظت زیست‌محیطی و بهره‌برداری اصولی از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌های طبیعی و اراضی حوضه آنها پایه‌ریزی شده است. کمیته ملی اقیانوس‌شناسی متشکل از صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های کشور است و با تصویب هیئت وزیران در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲ فعالیت خود را آغاز کرد.

مطلب قبلی

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۷/۲/۹۵ برگزار شد

مطلب بعدی

– هفتمین نشست از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی ۹۵/۲/۲۷ برگزار شد