معرفی کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری

هدف از تشکیل كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری که ادغام دو کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری و بین رشته‌ای و بین بخشی می باشد، پیشبرد برنامه‌ها و مصوبات یونسكو در زمینه اخلاق زیستی در كشور و پیشبرد برنامه‌های یونسكو در زمینه اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشكی، اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق در فضا، نانو فناوری و آموزش اخلاق در كشور و تدوین دیدگاه‌ها و نظرات كارشناسی و انعكاس آن به یونسكو و دیگر مجامع علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در این کمیته، متخصصانی از رشته‌های علوم ‌پایه، علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشكی، مهندسی ژنتیك، زیست‌فناوری و مطالعات فرهنگی فلسفه، حقوق بشر، جامعه‌شناسی، ژنتیك، زیست‌فناوری و نمایندگانی از نهادهای علمی و فرهنگی عالی‌رتبه كشور و فرهنگستان‌های علوم و علوم ‌پزشكی و كمیسیون‌های پزشكی و انستیتو پاستور و سازمان‌ها و نهادهای پژوهشی فعال در حوزه‌های اخلاق زیستی عضویت دارند.