معرفی کمیته ملی آموزش عالی

اين كميته با هدف ارتقای سطح آموزش عالی کشور و اثرگذاری بر روند جهانی آموزش عالی تشکیل شده است. کمیته ملی آموزش عالی برای عملیاتی کردن و بومی‌سازی برنامه‌های یونسکو در زمینه آموزش عالی در کشور با تاکید بر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد خصوصا آموزش 2030  فعالیت می‌کند و با تحليل نيازها و دستاوردهاي كشور در خصوص آموزش عالی، زمينه را براي انعكاس اين دستاوردها و پيشرفت‌ها به يونسكو، در سياست‌گذاري‌های آتی فراهم مي‌کند.

محورهای اصلی فعالیت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو که بر اساس ایجاد هماهنگی و ترویج گفتگو و وفاق ملی در میان ذینفعان مختلف آموزش عالی در کشور شکل گرفته است، عبارتند از : ارتقای معیارهای تضمين كيفيت در آموزش عالي، بين‌المللي سازی آموزش عالی، اصلاح و نوآوری در آموزش عالي، پاسخگوئی آموزش عالی به نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، ترویج اخلاق در آموزش عالی، پیش بینی و آینده نگری در آموزش عالی و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر و رویکردهای یادگیری باز و از راه دور در آموزش عالي.

در این کمیته نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگستان علوم، معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌های دولتی و آزاد و متخصصان برجسته آموزش عالی ایران عضویت دارند.