کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی كميته ملی آموزش عالی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی آموزش عالی

این کمیته با هدف ارتقای سطح آموزش عالی کشور و اثرگذاری بر روند جهانی آموزش عالی تشکیل شده است. کمیته ملی آموزش عالی برای عملیاتی کردن و بومی‌سازی برنامه‌های یونسکو در زمینه آموزش عالی در کشور با تاکید بر اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ ملل متحد خصوصا آموزش ۲۰۳۰  فعالیت می‌کند و با تحلیل نیازها و دستاوردهای کشور در خصوص آموزش عالی، زمینه را برای انعکاس این دستاوردها و پیشرفت‌ها به یونسکو، در سیاست‌گذاری‌های آتی فراهم می‌کند.

محورهای اصلی فعالیت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو که بر اساس ایجاد هماهنگی و ترویج گفتگو و وفاق ملی در میان ذینفعان مختلف آموزش عالی در کشور شکل گرفته است، عبارتند از : ارتقای معیارهای تضمین کیفیت در آموزش عالی، بین‌المللی سازی آموزش عالی، اصلاح و نوآوری در آموزش عالی، پاسخگوئی آموزش عالی به نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، ترویج اخلاق در آموزش عالی، پیش بینی و آینده نگری در آموزش عالی و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر و رویکردهای یادگیری باز و از راه دور در آموزش عالی.

در این کمیته نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگستان علوم، معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌های دولتی و آزاد و متخصصان برجسته آموزش عالی ایران عضویت دارند.

image_printچاپ
Web Analytics