کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی انتشارات جدید یونسکو: مقابله با گفتار نفرت برانگیز در اینترنت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی انتشارات جدید یونسکو: مقابله با گفتار نفرت برانگیز در اینترنت

این بررسی دیدگاه کلی را نسبت به روند توسعه سخنان نفرت‌ برانگیز در فضای مجازی ارائه می کند که برخی از اقدام‌های مصوب در جهت مقابله یا کاهش آن را به همراه مناسب‌ترین عملی که در سطح جهانی و بومی می‌تواند مؤثر واقع شود، برجسته و نمایان می‌سازد.
هرچند این مطالعه چارچوب‌های حقوقی موجود را برای مقابله با این سخنان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن بر آزادی بیان بررسی کرده است اما تأکید خاص آن بر سازوکارهای اجتماعی و غیر رسمی است که مبارزه با تولید و نشر این پیام‌ها و نتایج آن را مورد توجه قرار داده است.
چهار حوزه مورد اختلاف میان استانداردهای بین‌المللی در جهت حمایت از آزادی بیان و تعهدات کشورها و جامعه‌ها در مقابله با سخنان نفرت‌برانگیز در این تحقیق مشخص شده است:
1- معنای سخنان نفرت‌آور
2- نظام‌های حقوقی دولت‌ها و نقش شرکت‌های فراملیتی در مقابله با این سخنان
3- ویژگی نفرت‌ برانگیز و ارتباط‌شان با سخنان و اعمال در فضای غیرمجازی و
4- روش‌هایی که برای پاسخگویی به مشکلات خاص به‌کار می‌رود.
این بررسی بر 4 نوع عمل ابتکاری که برای مبارزه با گفتار نفرت‌‌برانگیز ایجاد می شود و یا در حال شکل‌گیری است متمرکز شده است:
1- تلاش‌های تحقیقاتی برای آشکارکردن چگونگی ایجاد سخنان نفرت‌انگیز و انتشار آن و توسعه سیستم هشداردهنده اولیه و روش‌های تمیزدادن بین انواع مختلف سخن‌ها
2- اقدام‌های هماهنگ کشورها و جامعه مدنی درخصوص ایجاد ائتلاف ملی و بین‌المللی برای مقابله با مخاطرات و خصومت‌های ناشی از سخنان نفرت‌ برانگیز در فضای مجازی و خشونت در معنای غیرمجازی
3- ترغیب شبکه‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی که نقش مؤثر و فعال‌تری در پاسخ به این موضوع داشته باشند.
4- کمپین‌های سواد رسانه‌ای که با ابتکارهایی، کاربران را برای ارزیابی و مقابله با این موضوع آماده می‌کند.
این تحقیق مجموعه‌ای از توصیه‌هایی را که می‌تواند مورد بهره‌برداری بخش‌های مختلف اجتماعی در جهت توسعه پاسخ‌های عملی و مناسب قرار بگیرد، در بر دارد.
کتابCountering Online Hate Speech در 71 صفحه به زبان انگلیسی در سال 2015 از سوی یونسکو منتشر و متن کامل آن با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است :
unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

image_printچاپ
Web Analytics