معرفی کتابخانه و مرکز اسناد

کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب اساسنامه مصوب و همگام با اهداف تعیین‌شده، موظف به اطلاع‌رسانی مستمر و به‌موقع از برنامه‌ها و طرح‌های یونسکو، توصیه‌ها، بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین آخرین اطلاعات مربوط به کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های فعالیت یونسکو به افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است. بر این اساس، از بدو تشکیل کمیسیون ملی، کتابخانه و مرکز اسناد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اطلاع‌رسانی این کمیسیون داشته است. بخش اصلی کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو شامل مجموعه‌ای از اسناد و انتشارات سازمان در زمینه‌های آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات است و این اطلاعات به طور عمده به زبان‌های انگلیسی و فرانسه می باشد. بنابراین می‌توان آن را کتابخانه‌ای تخصصی در گستر‌ه‌های گوناگون فعالیت یونسکو دانست. این اسناد، بسیاری از موضوع‌های مربوط به یونسکو را اعم از کنفرانس عمومی، شورای اجرایی، قطعنامه‌ها، طرح‌ها و دستور‌العمل‌های بین‌المللی و بین‌الدولی در بر می‌گیرد. نشریات علمی و پژوهشی ادواری یونسکو مانند مجله بین‌المللی علوم اجتماعی، پیام یونسکو، میراث جهانی،‌ موزه و … بخش دیگری از منابع اطلاعاتی کتابخانه و مرکز اسناد را تشکیل می‌دهد.
بیشتر افرادی که به کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو مراجعه می‌کنند پژوهشگران، استادان و دانشجویان علاقه‌مند به جنبه‌های کاری و تخصصی یونسکو هستند. در ضمن کارشناسان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز برای آشنایی و کاربرد ملاک‌ها و دیدگاه‌های یونسکو به منظور تدوین و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های آموزشی، علمی، اجتماعی و فرهنگی به این کتابخانه مراجعه می‌کنند.
پاسخگویی به این متقاضیان، با استفاده از منابع موجود کتابخانه و همچنین منابع موجود در پایگاه‌های یونسکو انجام می‌شود.

 

چرا کتابخانه جندی‌شاپور به عنوان محل قرار گیری کتابخانه یونسکو انتخاب شده است؟
با توجه به ماموریت سازمان جهانی یونسکو، انتخاب کتابخانه جندی شاپور واقع در بزرگترین مجتمع تجاری خاورمیانه (ایران‌مال) در ایجاد اجتماعات فرهنگی و تحقق گفتگوی بین فرهنگی موثر است
حضور کتابخانه در مجتمع تجاری، نیاز‌های مطالعاتی و معرفتی افراد را در کنار نیازهای اولیه از جمله خوراک و پوشاک مرتفع می‌سازد با توجه به رویکرد چندوجهی ایران‌مال(فرهنگی، اجتماعی و تجاری) مراجعه‌کنندگان به این مرکز فارغ از سن و جنس و قومیت می‌توانند از کتابخانه و سایر فضاهای آن بهره برند، لذا مراجعه‌کنندگان با فرهنگ‌های متفاوت و نیازهای اطلاعاتی متفاوت، جامعه کاربران کتابخانه را تشکیل می‌دهند و با توجه به انواع مراجعه‌کنندگان کتابخانه مجتمع‌های تجاری، ارائه خدمات کتابخانه یونسکو به همه افراد جامعه برای کاهش شکاف اطلاعاتی میسر است.
تنوع مراجعه‌کنندگان در این گونه از کتابخانه‌ها تنوع فرهنگی و ایجاد اجتماعات فرهنگی را با خود به همراه خواهد داشت، که این امر یونسکو را برای ارائه خدمات بهتر و نیل به اهداف سازمانی کمک خواهد کرد و جلوه فرهنگی برای کتابخانه به ارمغان خواهد آورد.