معاون ارتباطات و امور مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران معرفی شد

دکتر امیر روشن بخش به عنوان معاون ارتباطات و امور مشارکت ها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، دکتر حجت الله ایوبی در حکمی دکتر امیر روشن بخش را به سمت معاون ارتباطات و امور مشارکت ها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران منصوب کرد.
در حکم ایوبی آمده است:
نظر به دانش، تجربه و سوابق ارزشمندتان به موجب این حکم به سمت «معاون ارتباطات و امور مشارکت ها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران منصوب می شوید.
امید است با بهره گیری از توان و تجربه اعضای محترم کمیته ها و نخبگان و مدیران و کارشناسان آن مجموعه، گام های بلندی برای ارتقاء جایگاه کمیسیون بردارید.
انتظار می رود در هفتادمین سالگرد تولد این نهاد مهم و اثرگذار با جلب حمایت دستگاه های مختلف دولتی و مردم نهاد و رسانه ها و اهالی فکر و اندیشه و قلم، قدم های استوارتری برای پیگیری منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو و موسسات و سازمان های وابسته بدان بردارید.»
امیر روشن بخش پیشتر ریاست دبیرخانه مسوولیت اجتماعی کشور، عضویت در کمیته آبشناسی یونسکو , مدیریت ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ملی یونسکو را برعهده داشته است.

مطلب قبلی

شهادت دکتر چمران

مطلب بعدی

معاون ارتباطات و امور مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران معرفی شد