کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مشاور معاونت مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، دکتر مرتضی رضوان‌فر، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

مشاور معاونت مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران در امور فرهنگی منصوب شد

با حکم معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو- ایران و در راستای چشم‌انداز توسعه فرهنگی و تعاملات گسترده در حوزه فرهنگ و تمدن با توجه به ارزش‌های ملی و بومی و اسناد بالادستی، دکتر مرتضی رضوان‌فر، به‌عنوان مشاور معاونت مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران در امور فرهنگی منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان توسط دکتر بهمن نامورمطلق، آمده است:

با سلام 

ضمن تشکر از زحمات ارزشمند شما در عرصه فرهنگ ایرانی‌ـ اسلامی و با توجه به تجارب ارزندۀ جنابعالی در حوزۀ میراث فرهنگی، به موجب این حکم به سمت مشاور معاونت مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکوـ ایران در امور فرهنگی منصوب می‌شوید.

امید است در انجام این مهم با اتکال به پروردگار متعال موفق و پیروز باشید.

image_printچاپ
Web Analytics