مسابقه داستانگویی جوانان آسیا- اقیانوسیه در زمینه‌ میراث ناملموس- ۲۰۱۹

برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

مطلب قبلی

نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو برگزار می شود

مطلب بعدی

رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب شد