کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا

معرفی مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا تحت پوشش یونسکو
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با هدف ارتقا علوم و پژوهش های اقیانوس شناسی در کشور و منطقه، طرح ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا را در سال ۲۰۱۰ میلادی به کمیسیون ملی یونسکو ایران ارایه کرد و پس از پی گیریهای کمیسیون ملی یونسکو، این طرح به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC) ارایه شد. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس این مرکز با تلاشها و همکاری ارزشمند نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران در
یونسکو در بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی که در تیرماه ۱۳۹۲ در مقر یونسکو درپاریس برگزار شد، مطرح و با حمایت قاطع کشورهای عضو به تصویب رسید. سپس تاسیس این مرکز در صد و نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو که مهر ماه ۱۳۹۲در پاریس برگزار شد، مطرح و به تصویب شورای اجرایی یونسکو رسید. در اجلاس عمومی یونسکو که در آبان ۱۳۹۲ برگزار شد، نیز ایجاد این مرکز منطقهای با اکثریت آرا تصویب گردید. موافقتنامه این
مرکز در سال ۲۰۱۵ میلادی بین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل یونسکو به امضا رسید.
تاسیس مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران رویداد بسیار مهمی است، بلکه برای کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی سازمان یونسکو نیز حایز اهمیت است، زیرا این مرکز، اولین مرکز منطقهای اقیانوس شناسی یونسکو است.
این مرکز مبنایی برای درک علمی بهتر از فرآیندهای مرتبط با دریا و اقیانوس در منطقه خواهد بود و به کشورهای منطقه در دستیابی به توسعه پایدار و تسهیل همکاری ها و مشارکت های منطقه ای کمک خواهد کرد و از نظر تبادل تجربه و دانش اقیانوس شناسی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی از اهمیت ویژه ای در منطقه برخوردار خواهد بود.

اهداف/ وظایف مرکز
اهداف/ وظایف مرکز به شرح زیر است:
الف حصول اطمینان از مشارکت دو جانبه و هماهنگ اعضای منطقه در مطالعات اقیانوس شناسی با تنظیم پروژهها،همایش و دورههای آموزشی مشترک،
ب تعریف مشکلات منطقه ای که راه حل آن نیاز به همکاریه ای منطقه ای و بین المللی دارند و مساعدت در شناسایی  نیازهای آموزشی، تربیتی و کمکهای متقابل به ویژه آنهایی که به برنامههای مرکز مربوط باشد،
پ مساعدت در شناسایی و تحقق اولویت های ملی و منطقه ای با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه از طریق برگزاری  دوره های آموزشی و محافل علمی،
ت به کارگیری جامعه دانشگاهی و پژوهشگر، کارشناسان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، بخش صنعت و تصمیم گیران منطقه و خارجی در یافتن راه هایی برای حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی موجود در منطقه از طریق مشورت و تبادل دیدارها و غیره. این هدف از طریق گردهمایی های شبکه های منطقه ای برای پرداختن به این
چالشها، بررسی درک علمی از این تاثیرها و بحث درباره سیاست های بهره برداری و حفاظت از دریا و سواحل در حمایت از توسعه اقتصادی در هر کشور از منطقه و در کل منطقه بهدست خواهد آمد،
ث نظارت و هماهنگی اجرای پروژه های مشترک با مشورت با نهادهای ملی و بین المللی کشورهای عضو ذینفع به منظور جلوگیری از تکرار و هم پوشانی اقدامات از طریق برگزاری نشستهای منظم با شرکای منطقه ای،

ج ارتقا استانداردسازی جمع آوری داده و روشهای تحلیل داده ها بر مبنای پروتکل ها و توافق های موجود. دفاع از دسترسی آزاد و تبادل آزاد داده های اقیانوس شناسی طبق دستورالعمل های مشخص شده در سیاست تبادل داده های کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی/ کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی IOC/IODE برای تسهیل پیشرفتهای علمی و بهبود نتایج آموزشی و تربیتی. احیا برنامه های مربوط به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی/ کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی IOC/IODE ODIN برای منطقه،
چ آگاهی دادن نسبت به استفاده از دانش جدید در مورد علم و فناوری در زمینه های مختلف اولویت در سطوح محلی، ملی، منطقه ای از طریق برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی،
ح ارایه راهنمایی و توصیه های عمومی و ارایه خدمت به عنوان ساز و کاری برای کشورهای عضو برای تنظیم، ارزیابی و پیگیری طرحهای پیشنهادی پروژه هایی که هدف آنها تقویت توانمندیهای ملی و منطقهای در پژوهشهای علمی دریایی، آموزش و ایجاد خدمات و تسهیلات مشترک است.
خ شفافسازی کارکرد مرکز با تولید خبرنامه های منظم برای تشریح پیشرفت کارکرد مرکز، توسعه وبگاه مرکز و افزایش ارتباطات برای جریان و تبادل اطلاعات در مورد فعالیتها به منظور بحث در مورد مسایل مشترک و کشف فرصتها برای همکاری های بیشتر،
د ارتقا فعالیت های مرکز و یونسکو و نقش کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی در موضوعات دریایی و ساحلی؛ افزایش آگاهی عمومی در رابطه با نیاز به مدیریت پایدار دریا و نواحی ساحلی؛ معرفی مزایای رویکرد همکاری منطقه ای و ملی و اهمیت حفاظت از دریاها و سواحل از طریق حمایت از ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی، و نیز شرکت فعال در روز جهانی اقیانوس و سایر تلاشها برای افزایش آگاهی،
ذ جمع آوری اطلاعات در مورد پیشرفته ترین فناوری مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای برنامه دریانوردی، تدوین فهرست نهادهای منطقه ای و متخصصانی که در مورد مسایل مرتبط با دریا فعالیت دارند و همچنین فهرست بانک داده های اقیانوس شناسی منطقه ای و فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات مزبور برای تصمیم گیران و شرکای منطقه ای و بین المللی،

ر ساماندهی مساعدت در تجهیز منابع انسانی، مالی و مواد برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای ساحلی منطقه در مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی دریایی،
ز ارایه پیشنهادات به هیات های حاکمه منطقه در مورد سیاست گذاری و حمایت های مالی و دیگر اشکال حمایتی مورد نیاز برای عملکرد موفقیت آمیز مرکز.

image_printچاپ
Web Analytics