کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مرکز آموزش مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای به شبکه جهانی آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو پیوست - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مرکز آموزش مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای به شبکه جهانی آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو پیوست

 پیرو هماهنگی‌های انجام شده توسط کمیسیون ملی یونسکو و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مرکز آموزش مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای در کرج، به شبکه جهانی آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو (یونیووک) پیوست و این مرکز توانست با ارائه مستندات لازم، به عضویت این شبکه جهانی پذیرفته شود و  به عنوان یکی دیگر از مراکز  آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو در ایران، فعالیت نماید.

وظیفه نهادهای عضو شبکه جهانی یونیووک، فراهم آوردن زمینه‌های همکاری در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است که از طریق توسعه و تبادل دانش و ظرفیت‌سازی در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود.

لازم به ذکر است که نهادهای عضو شبکه که هم اکنون تعداد آن‌ها در سطح بین‌المللی به 261 موسسه رسیده است، به‌عنوان نهادهای رابط دولت‌های عضو و شرکای ذیربط ملی و منطقه‌ای در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.

 گفتنی است که دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی نیز قبلا به عنوان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای  یونسکو در کشور انتخاب شد که هم اکنون در این حوزه در حال فعالیت است.

 

image_printچاپ

Web Analytics