مدیریت بلایای طبیعی

برنامه جلوگیری و مقابله با بلایای طبیعی شامل اقدام‌هایی از جمله ایجاد شبكه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات، ظرفیت‌سازی به منظور كاهش خطرات بلایای طبیعی، مطالعه و پژوهش درباره بحران‌های ناشی از آن و چگونگی مدیریت آنهاست. در ایران با توجه به تعدد این حوادث، به‌ویژه پس از زلزله بم، اهمیت مدیریت بلایای طبیعی بیش از پیش آشکار شده است. كمیسیون ملی یونسكو برای افزایش آگاهی در این باره فعالیت‌هایی انجام داده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

مشارکت در برگزاری كنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (تهران، 1384)، همکاری در برگزاری كنفرانس بین‌المللی ژئوبیوتكنولوژی (قشم، 1384)، ارائه طرح بهینه‌سازی علوم زمین در آموزش رسمی و غیر رسمی (1386-1385)، کنفرانس بین‌المللی سبک‌سازی زلزله (تهران، 1390)، مشارکت در بزرگداشت روز بین‌المللی مقابله با بلایای طبیعی و سمینار سوانح طبیعی (تهران،1392)، مشارکت در برگزاری کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریان‌های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (تهران،1392)،مشارکت در برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب- تهران، 1393