کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مديريت آموزش در وضعيت بحران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مدیریت آموزش در وضعیت بحران

شرایط بحران، نظام آموزشی را دچار بی‌ثباتی، بی‌برنامگی و تخریب می‌کند. لازمه پیشگیری از عواقب بحران، ارائه حمایت‌های اضطراری هنگام وقوع بحران و پس از آن است. کمیسیون ملی یونسکو با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و وزارت آموزش و پرورش پس از تشکیل کمیته ملی مدیریت بحران در نظام آموزشی و با استفاده از تجربه حادثه دلخراش زلزله بم و بوشهر اقدام به فعالیت‌های زیر کرده است:
-مدیریت بحران در آموزش و پرورش (تهران، ۱۳۸۳) با شرکت هفتاد نفر از مدیران استان‌های مختلف کشور با هدف بررسی مسائل مدیریت بحران، بهداشت جسمانی و روانی دانش‌آموزان و معلمان، نقش سازمان‌های ملی، بین‌المللی، غیر دولتی و آموزش غیر رسمی در مقابله با بحران؛
-کارگاه آموزشی برای مربیان مجتمع‌های شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست (کرمان، ۱۳۸۳) با همکاری سازمان بهزیستی و با هدف بررسی پیامدهای زندگی در مجتمع‌های شبانه‌روزی‌ با شرکت هفتاد نفر از مربیان این مراکز و مربیان نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست بم؛
-حمایت از بازسازی نظام آموزشی لرستان پس از وقوع زلزله شامل تأمین برخی ملزومات آموزشی، حمایت‌های روانی و اجتماعی و افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان و کارکنان مدارس برای مقابله با بحران و سازگاری بهتر با شرایط، آماده‌سازی مشاوران و توانمندسازی نیروی انسانی مدیریتی و آموزشی مناطق زلزله‌زده استان با تأکید بر مهارت‌های مدیریت آموزشی در شرایط بحران و بازسازی نظام آموزشی؛
-اجرای طرح کمک اضطراری یونسکو برای تجهیز آموزشی مدارس زلزله‌زده بوشهر ( بهمن ۱۳۹۲)

image_printچاپ
Web Analytics