کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مديريت آموزش در وضعيت بحران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مديريت آموزش در وضعيت بحران

شرايط بحران، نظام آموزشی را دچار بی‌ثباتی، بی‌برنامگی و تخريب می‌کند. لازمه پيشگيری از عواقب بحران، ارائه حمايت‌های اضطراری هنگام وقوع بحران و پس از آن است. كميسيون ملي يونسکو با همكاری دفتر منطقه‌ای يونسكو در تهران و وزارت آموزش و پرورش پس از تشكيل كميته ملی مديريت بحران در نظام آموزشی و با استفاده از تجربه حادثه دلخراش زلزله بم و بوشهر اقدام به فعالیت‌های زیر کرده است:
-مديريت بحران در آموزش و پرورش (تهران، 1383) با شركت هفتاد نفر از مديران استان‌های مختلف كشور با هدف بررسی مسائل مديريت بحران، بهداشت جسمانی و روانی دانش‌آموزان و معلمان، نقش سازمان‌های ملی، بين‌المللی، غير دولتی و آموزش غير رسمی در مقابله با بحران؛
-كارگاه آموزشی برای مربيان مجتمع‌های شبانه‌روزی كودكان بی‌سرپرست (كرمان، 1383) با همكاری سازمان بهزيستی و با هدف بررسی پيامدهای زندگی در مجتمع‌های شبانه‌روزی‌ با شرکت هفتاد نفر از مربيان اين مراكز و مربيان نگهداری و حمايت از كودكان بي‌سرپرست بم؛
-حمايت از بازسازی نظام آموزشی لرستان پس از وقوع زلزله شامل تأمين برخی ملزومات آموزشی، حمايت‌های روانی و اجتماعی و افزايش مهارت‌های دانش‌آموزان و كاركنان مدارس برای مقابله با بحران و سازگاری بهتر با شرايط، آماده‌سازی مشاوران و توانمندسازی نيروی انسانی مديريتي و آموزشی مناطق زلزله‌زده استان با تأكيد بر مهارت‌های مديريت آموزشی در شرايط بحران و بازسازی نظام آموزشی؛
-اجرای طرح کمک اضطراری یونسکو برای تجهیز آموزشی مدارس زلزله‌زده بوشهر ( بهمن 1392)

image_printچاپ
Web Analytics