مجموعه قره کلیسای آذربایجان (۲۰۰۸)

مطلب قبلی

سازه‌های تاریخی ـ آبی شوشتر (۲۰۰۹)

مطلب بعدی

بیستون، کرمانشاه (۲۰۰۶)