مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

 

عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی
محل نگهداری اثر: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: ۱۳۸۸
اهمیت اثر: آستان قدس رضوی از قدیمی ترین و بزرگ ترین مراکز خیریه در دنیاست که تاریخ نگهداری
اسناد و مدارک آن به ۳۲۷ قمری برمی گردد. در اوایل دوره صفویه به دلیل افزایش وقف ها و مزارع و نیاز به
یک نظام مدیریتی گسترده تر، تشکیلات اداری این مرکز بزرگ خیریه از صورت ساده اولیه به مجموعه ای
بزرگ اداری گسترش یافت. این اسناد، مجموعۀ اسناد تشکیلات اداری این نهاد بزرگ وقفی در دوره صفویه
است. این مجموعه مشتمل بر ۶۹ هزار صفحه و مربوط به سال های ۱۰۰۰ قمری تا ۱۱۴۸ قمری است.
مجموعه اسناد دوره صفویه آستان قدس در برگیرنده اطلاعات اداری، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی است که
تصویری از مشهد در خراسان بزرگ و حیات اجتماعی دوره صفویه ارائه می دهد. برای شناخت زندگی
اجتماعی مردم در عصر صفویه، مطالعه این اسناد ضروری و حیاتی است.

جهت دانلود کلیک نمایید

مطلب قبلی

وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

مطلب بعدی

معرفی گروه آموزش