مجمع بین المللی باشگاه های یونسکو در منطقه آسیا اقیانوسیه برگزار شد

مجمع بین المللی باشگاه های یونسکو در منطقه آسیا اقیانوسیه: چالش های کنونی و راهکارهایی برای آن با مشارکت ایران برگزار شد.

مجمع بین المللی باشگاه های یونسکو در منطقه آسیا اقیانوسیه به میزبانی فدراسیون ملی باشگاه های قزاقستان در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این نشست موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • ایجاد پلتفرمی برای گفتگو و تبادل نظر در مورد توسعه باشگاه ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه؛ تقویت همکاری بین انجمن ها و باشگاه های یونسکو در منطقه آسیا
  • ایجاد ارتباط بین باشگاه های منطقه برای همکاری موثر بیشتر  
  • شناسایی فرصت های همکاری دو جانبه و چند جانبه بین فدراسیون ها و باشگاه های ملی یونسکو و مشارکت آنها در پروژه های بین المللی 
  • تعریف استراتژی ارتباطی آینده باشگاه ها و انجمن های کشورهای آسیا و اقیانوسیه به منظور افزایش نقش آنها به عنوان شرکای رسمی یونسکو
  • شناسایی موانع برقراری ارتباط مستمر بین کشورهای شرکت کننده در نشست و راه های غلبه بر آنها

در این نشست نمایندگان و کارشناسان باشگاه های کشورهای هند، ایران، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، پاکستان، ویتنام و کره جنوبی درباره فعالیت های خود توضیحاتی ارائه دادند. شبان میرشکرایی، دبیر باشگاه نوروز ایران به معرفی اهداف و فعالیت های باشگاه نوروز ایران پرداخت و فروغ رضایی، کارشناس باشگاه های کمیسیون ملی نیز درباره وضعیت باشگاه ها و فعالیت های باشگاه صنایع دستی به صورت مکتوب گزارشی به شرکت کنندگان ارائه داد.

مطلب قبلی

مسابقه بین المللی عکاسی جاده ابریشم از نگاه جوانان

مطلب بعدی

جلسه مشترک کمیسیون های ملی یونسکو و باشگاه های یونسکو برگزار شد