کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ماه‌گفتار تجلی یلدا در اشعار حافظ و مولانا، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ماه‌گفتار تجلی یلدا در اشعار حافظ و مولانا، برگزار می‌شود

انجمن دوستداران حافظ ـ تهران با همکاری کمیسیون ملی یونسکوــ ایران دومین ماه‌گفتار حافظ را با عنوان “تجلی یلدا در اشعار حافظ و مولانا” برگزار می‌کند.
سخنرانان این نشست دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر عبدالمحمود رضوانی و دکتر مهدی محبتی هستند.
این نشست سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸، در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو- ایران از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می شود.

image_printچاپ
Web Analytics