مارگارت سامرویل

وی مدیر مرکز پزشکی، اخلاق و حقوق دانشگاه مک گیل در مونترال، کانادا است.

کوشیرو ماتسورا، دبیرکل یونسکو، جایزه جهانی اخلاق در علم ابن سینا یونسکو را در ۲۶ آوریل ۲۰۰۴ با حضور جعفر توفیقی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران به مارگارت سامرویل اولین برنده خود اعطا کرد.

مارگارت سامرویل، منتخب هیئت داوران بین المللی، از تابعیت دوگانه استرالیایی و کانادایی برخوردار است. وی توامان کرسی استادی حقوق و پزشکی در دانشگاه مک گیل مونترال (کانادا) را برعهده دارد. وی بنیانگذار و مدیر مرکز پزشکی، اخلاق و حقوق مک گیل بوده و بنیانگذار کمیته اخلاق شورای ملی تحقیقات کانادا نیز می باشد.

پروفسور سامرویل به واسطه کتاب ها، کنفرانس ها و سایر آثار خود، سهم بسزایی در توسعه جهانی اخلاق زیستی و همچنین جنبه های اخلاقی و حقوقی علوم و پزشکی داشته و با طیفی از سازمان های بین المللی، نظیر یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده است. در میان آثار بی شمار وی می توان به “هزاردستان اخلاقی: علم، جامعه و روح انسان” و “گفتگوی مرگ: پرونده ای علیه اوتانازی (به‌مرگی) و خودکشی با کمک پزشک” اشاره کرد.

مراسم اهدای جایزه توسط آقای توفیقی در ۲۶ آوریل افتتاح گردید. پس از سخنرانی یانز اریک فنستا از کشور نروژ، رئیس کمیسیون جهانی اخلاق در علم و فناوری یونسکو، دبیرکل، جایزه را به خانم مارگارت سامرویل اعطا کرد. برنده این جایزه اثر خود را ارائه داد و در ادامه نماهنگی درباره زندگی ابن سینا، برگرفته از یک مستند تلویزیونی ایرانی ارائه شد.

 

 

آدرس سایت دانشگاه

https://mcgill.academia.edu/MargaretSomerville

 

مارگارت سامرویل در رسانه های ایران

https://www.isna.ir/news/8302-03585/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%84

https://www.mehrnews.com/news/467/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85

https://www.mehrnews.com/news/165084/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A

https://www.farsnews.ir/news/8206290116%20%20%20%20/%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF

http://icro.ir/index.aspx?pageid=32423&newsview=342015

مطلب قبلی

پروفسور براون

مطلب بعدی

 عبدالله دار