کمسیون ملی ایران- یوسنکو

كميته‌های ملی حوزه علوم اجتماعی و انسانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

كميته‌های ملی حوزه علوم اجتماعی و انسانی

 كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری

هدف از تشکیل كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری که ادغام دو کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری و بین رشته‌ای و بین بخشی می باشد، پیشبرد برنامه‌ها و مصوبات یونسكو در زمینه اخلاق زیستی در كشور و پیشبرد برنامه‌های یونسكو در زمینه اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشكی، اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق در فضا، نانو فناوری و آموزش اخلاق در كشور و تدوین دیدگاه‌ها و نظرات كارشناسی و انعكاس آن به یونسكو و دیگر مجامع علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در این کمیته، متخصصانی از رشته‌های علوم ‌پایه، علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشكی، مهندسی ژنتیك، زیست‌فناوری و مطالعات فرهنگی فلسفه، حقوق بشر، جامعه‌شناسی، ژنتیك، زیست‌فناوری و نمایندگانی از نهادهای علمی و فرهنگی عالی‌رتبه كشور و فرهنگستان‌های علوم و علوم ‌پزشكی و كمیسیون‌های پزشكی و انستیتو پاستور و سازمان‌ها و نهادهای پژوهشی فعال در حوزه‌های اخلاق زیستی عضویت دارند.

وب سایت کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو

كمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST)

وظیفه این كمیته پیشبرد برنامه‌های یونسكو در زمینه مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی، انجام مطالعات تطبیقی و بین‌ رشته‌ای و ایجاد پیوند بین تحقیقات علوم اجتماعی با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است. وظیفه دیگر این كمیته، برقراری ارتباط میان شبكه‌های موجود تحقیقات اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعضای این کمیته شامل متخصصانی از رشته‌های جامعه‌شناسی، معماری، شهرسازی، مدیریت و برنامه‌ریزی، و توسعه و نمایندگانی از وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و مراكز پژوهشی فعال در زمینه‌های مسكن و شهرسازی، معماری و بازسازی فضای شهری، مدیریت و برنامه‌ریزی، شهرداری‌ها و بهزیستی می باشد.

 

کمیته ملی ورزش و جوانان
کمیته ملی ورزش و جوانان کمیسیون ملی یونسکو از سال 1392 به طور تخصصی موضوعات و عملکرد یونسکو و همچنین فعالیت‌های کمیسیون را در حوزه ورزش و جوانان بحث و بررسی کرده است و برای انسجام‌بخشی هر چه بیشتر ظرفیت‌های ملی موجود میان نهادها، پژوهشگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط وظایف و عملکردهای تخصصی را بر عهده دارد.
با توجه به اهمیت موضوع ورزش، تربیت بدنی و سلامت و همچنین ارتباط این سه موضوع به افزایش خلاقیت و ابتکار جوانان در مسیر توسعه پایدار، کمیته ملی ورزش و جوانان وابسته به کمیسیون ملی یونسکو- ایران در تاریخ 9/4/1392 راه اندازی شد.
در این کمیته نمایندگان وزارت ورزش، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی برتر کشور، پژوهشگاه‌های تربیت بدنی، کمیته‌های ملی المپیک و پارا المپیک و تعدادی از قهرمانان کشورمان عضویت دارند و در خصوص موضوعاتی همچون اهمیت ورزش در دیپلماسی، ورزش و صلح، ارتقای ظرفیت‌های ملی کشور و انجام‌بخشی و هم‌افزایی اندیشه در خصوص برنامه‌های ورزشی کشور و تهیه و تدوین سیاست‌های مشورتی در این حوزه و انعکاس این ارتباطات و پتانسیل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت خواهند کرد.

image_printچاپ

Web Analytics