کمسیون ملی ایران- یوسنکو

قوانین باشگاه‌ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

قوانین باشگاه‌ها

 • رابطه بین یونسکو با باشگاه ها:

باشگاه ها باید به اصول اساسی سازمان یونسکو متعهد و پایبند باشند. هرچند که یونسکو به باشگاه ها از طریق کمیسیون ملی مجوز استفاده از نام یونسکو را در باشگاه می دهد لکن این بدان معنا نیست که بین یونسکو و باشگاه ارتباط رسمی وجود داشته باشد.

تمامی باشگاه ها از لحاظ مالی و حقوقی باید مستقل باشند لکن یونسکو از طریق همکاری های نزدیک با کمیسیون ملی از پروژه ها و فعالیت هایی در در اولویت این سازمان باشد حمایت خواهد کرد.

بسیاری از باشگاه ها با یونسکو ارتباطات پایداری دارند. علاوه بر این باشگاه ها با دفاتر منطقه ای و مشاوران یونسکو در مناطق مختلف جهان نیز ارتباط دارند که این نوع همکاری ها بسیار مؤثر و سازنده است زیرا کارکنان یونسکو در مناطق مختلف جهان پیرامون موارد ذیل از باشگاه ها حمایت می کنند :

 • کمک به گسترش و توسعه فعالیت ها
 • همکاری در برگزاری نشست ها و راه اندازی پروژه ها و برنامه ها ( متناسب با زمینه تخصصی خود)

 

استفاده از نام و لوگوی یونسکو در باشگاه‌ها:

 • کمیسیون های ملی هر کشور موظف است که بر چگونگی استفادهاز نام و لوگوی یونسکو توسط نهادها و فعالیت های داخلی کشور خود، نظارت داشته باشند.
 • کمیسیون های ملی می توانند با در نظر گرفتن شرایط فوق الذکر، مجوز استفاده از نام و لوگوی یونسکو را به نهادها و فعالیت های واجد شرایط اعطا کنند.
 • درصورتی که کمیسیون ملی، مجوز استفاده از نام و لوگوی یونسکو را به یک باشگاه اعطا کند، باید نسبت به این مساله اطمینان حاصل شود که اجزای لوگو، از لحاظ گرافیکی، همانند لوگوی اصلی یونسکو مورد استفاده قرار می گیرند. ضمن آن که لوگو و مشخصات باشگاه که شامل موارد زیر است در سمت راست خط چین عمودی قرار می گیرد:

* لوگوی باشگاه ( اختیاری )

* نام کلوپ

* توضیحاتی که بیانگر ارتباط باشگاه با یونسکو باشد

هرگونه استفاده از لوگوی یونسکو توسط باشگاه ها نیازمند موافقت کتبی یونسکو است و برای این توافق رعایت موارد ذیل الزامی است :

 • مدت زمان استفاده از لوگو مشخص باشد.
 • چارچوب و محدوده ای که لوگو استفاده می شود معلوم باشد.
 • اجرای گرافیک لوگو به تائید برسد.
 • فعالیت مورد نظر باید متناسب با اهداف راهبردی یونسکو و اولویت های برنامه ای این سازمان باشد.
 • اصول و ارزش های نهاد متقاضی استفاده از لوگو با ارزش ها و اصول و اهداف یونسکو مغایرت نداشته باشد.
 • تائیدیه کمیسیون ملی اخذ شود.
 • میزان تاثیر استفاده از لوگوی یونسکو بر معرفی این سازمان مشخص باشد.

تذکر:

 • باشگاه ها به هیچ وجه از لحاظ قانونی و حقوقی این اختیار را ندارند که درباره استفاده از لوگوی یونسکو توسط نهادهای دیگر تصمیم گیری کنند.
 • فروش محصولات و یا ارائه خدمات که در بردارنده نام و لوگوی سازمان یونسکو باشند توسط باشگاه ها ممنوع است.

image_printچاپ
Web Analytics