فهرست کتب موجود

 

فهرست کتب موجود در مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو

کتاب
عنوان بها (ریال) عنوان بها (ریال)
اگر گفتی ‌دارم‌ چه‌ کار ‌‌می‌کنم؟ (دوزبانه) ۳۰/۰۰۰ رنج و رنگ (روایت زندگی و آثار استاد حسین بهزاد) ۲/۵۰۰/۰۰۰
گزارش‌ جهانی‌ فرهنگ ‌۱۹۹۸ ۳۰/۰۰۰ خلیج فارس (عکس) ۲/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ، تجارت‌ و ‌جهانی شدن ۱۰/۰۰۰ راز ساز در ساختار تار ۳/۳۵۰/۰۰۰
گلستان سعدی(دوزبانه) ۶/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ‌ تخصصی‌‌ فرسایش ‌و‌ رسوب ۲۵/۰۰۰ دیوان حافظ (چاپ یونسکوـ نفیس) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا ۱۶۰/۰۰۰ قرآن کریم بدون جعبه (چاپ یونسکو ـ نفیس) /۱۵/۰۰۰/۰۰۰
ابن‌سینا (دوزبانه) ۱۰/۰۰۰ قرآن کریم با جعبه چرمی (چاپ یونسکو ـ نفیس) ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
تاریخ هرات ۶۸/۰۰۰
به سوی جوامع دانش محور ۷۵/۰۰۰
قلبی بزرگتر از جهان (برگزیده داستان صلح ۲۰۱۰) ۱۵۰/۰۰۰
آموزش ‌در جامعه اطلاعاتی ۱۰/۰۰۰
جامعه‌ اطلاعاتی‌ در آیینه پژوهش ۱۰/۰۰۰
علم در جامعه اطلاعاتی ۱۰/۰۰۰
بررسی‌ و‌ سنجش‌ جوامع اطلاعاتی ۱۰/۰۰۰
دگرگونی‌های اجتماعی ۱۴/۰۰۰
فن‌آوری‌های اطلاعات ۲۰/۰۰۰
مسائل‌ جنسیتی ‌در جامعه اطلاعاتی ۱۰/۰۰۰
یادگیری آزاد از راه دور ۱۰/۰۰۰
تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی ۱۰/۰۰۰
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو ۲۰۰/۰۰۰
Regional Workshop: the Role of Women & Girls in watershed conservation… ۳۰/۰۰۰
روابط ایران و یونسکو دو جلدی ۱۱۰/۰۰۰
آموزش تلفیقی ـ راهبرد مؤثر در توسعه پایدار ۱۷۰/۰۰۰
رسمِ هستی ۴۰۰/۰۰۰
پژوهشی‌ در ‌تعزیه و تعزیه ­خوانی در تهران ۱۵۰/۰۰۰
داستان­های زیبای مولوی ۱/۵۰۰/۰۰۰
مجموعه ‌آثار ‌ابوالحسن ‌خان صدیقی ۳۰۰/۰۰۰
گلستان سعدی۲زبانه (فارسی و انگلیسی) به همراه علائم آوایی ۵۰۰/۰۰۰
نگاهی تازه به تخت جمشید  (عکس) ۱/۲۰۰/۰۰۰
خط و خوش­نویسی ۵۰۰/۰۰۰
جشن ­ها و جشنواره ­های ایرانیان ۵۰۰/۰۰۰
یار ایله گؤروش (کتاب شعر ترکی) ۵۰۰/۰۰۰
نامه ای به فرزندم ۱/۰۰۰/۰۰۰
زین کلک خیال­‌انگیز  (تذهیب و نگارگری) ۱/۵۰۰/۰۰۰
میراث آجرکاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
چهره ­های زرد عاشق (نقاشی) ۱/۰۰۰/۰۰۰

 

تهران- بلوار میرداماد- روبروی مسجد الغدیر- خیابان شهید حصاری- کوچه یکم- پلاک ۱۵- واحد فروش انتشارات

کمیسیون ملی یونسکو         تلفن:  ۲۲۲۶۱۳۹۹ و ۰۹۱۲۲۱۷۸۲۹۲ (محسن اسماعیل‌زاده)