کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فهرست آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده در یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فهرست آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده در یونسکو

⇐منابع طبیعی ثبت شده:

– دشت لوت

– جنگل‌های هیرکانی

چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس(۲۰۱۸)

این مجموعه حایز اهمیت جهانی، شامل هشت سایت است که در سه منطقه باستانی، فیروزآباد، بیشاپور، سروستان در جنوب غربی ...
بیشتر

 

image_printچاپ

Web Analytics