کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فلسفه و علوم ‌انسانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فلسفه و علوم ‌انسانی

فلسفه و مسائل جهانی، آموزش فلسفه، ترویج تفكر فلسفی و پژوهش در فلسفه از موضوع‌های در دستور كار یونسكو است كه با هدف ترویج و پیشبرد مباحث فلسفی درون جامعه مدنی و در بین مردم و تقویت مشاركت فلسفه در حل مسایل كلیدی جهان پیگیری می شود. سازماندهی گفت‌وگوهای فلسفی در سطوح میان‌منطقه‌ای و در چارچوب برنامه‌هایی كه با گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها پیوند دارد و برگزاری روز جهانی فلسفه در شانزدهم نوامبر هر سال از فعالیت‌های جدید یونسكو است.
نمونه‌ای از فعالیت‌های كمیسیون ملی یونسكو در زمینه فلسفه و علوم انسانی به شرح زیر است: برگزاری بزرگداشت روز جهانی فلسفه با مشاركت انجمن فرهنگی دانشجویان دانشكده ادبیات و مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه (تهران، 1383) و انجمن مطالعات خانواده، فرهنگسرای دانشجو، بنیاد حكمت ملاصدرا، مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی (تهران، 1384و 1385) و همكاری در برگزاری دو نشست بزرگداشت روز جهانی فلسفه با عنوان حق و قدرت (تهران، 1387) و مراسم مربوط به پاسداشت مقام عالی استاد دكتر رضا داوری اردكانی (تهران، 1387)، مشارکت در برگزاری کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه (تهران، 1389)، همکاری با انجمن حکمت و فلسفه در برگزاری همایش روز فلسفه (تهران، آبان 1391)،همایش ملی دانشجویی فلسفه (آبان 93)، روز جهانی فلسفه (فلسفه و مسئله دیگری) (آبان 93)، روز جهانی فلسفه و بزرگداشت دو حکیم معاصر (آذر 93)

image_printچاپ

Web Analytics