کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فلسفه و علوم ‌انسانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فلسفه و علوم ‌انسانی

فلسفه و مسائل جهانی، آموزش فلسفه، ترویج تفکر فلسفی و پژوهش در فلسفه از موضوع‌های در دستور کار یونسکو است که با هدف ترویج و پیشبرد مباحث فلسفی درون جامعه مدنی و در بین مردم و تقویت مشارکت فلسفه در حل مسایل کلیدی جهان پیگیری می شود. سازماندهی گفت‌وگوهای فلسفی در سطوح میان‌منطقه‌ای و در چارچوب برنامه‌هایی که با گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها پیوند دارد و برگزاری روز جهانی فلسفه در شانزدهم نوامبر هر سال از فعالیت‌های جدید یونسکو است.
نمونه‌ای از فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در زمینه فلسفه و علوم انسانی به شرح زیر است: برگزاری بزرگداشت روز جهانی فلسفه با مشارکت انجمن فرهنگی دانشجویان دانشکده ادبیات و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه (تهران، ۱۳۸۳) و انجمن مطالعات خانواده، فرهنگسرای دانشجو، بنیاد حکمت ملاصدرا، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی (تهران، ۱۳۸۴و ۱۳۸۵) و همکاری در برگزاری دو نشست بزرگداشت روز جهانی فلسفه با عنوان حق و قدرت (تهران، ۱۳۸۷) و مراسم مربوط به پاسداشت مقام عالی استاد دکتر رضا داوری اردکانی (تهران، ۱۳۸۷)، مشارکت در برگزاری کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه (تهران، ۱۳۸۹)، همکاری با انجمن حکمت و فلسفه در برگزاری همایش روز فلسفه (تهران، آبان ۱۳۹۱)،همایش ملی دانشجویی فلسفه (آبان ۹۳)، روز جهانی فلسفه (فلسفه و مسئله دیگری) (آبان ۹۳)، روز جهانی فلسفه و بزرگداشت دو حکیم معاصر (آذر ۹۳)

image_printچاپ

Web Analytics