فراخوان مسابقه صلح از طریق ورزش 

مسابقه صلح از طریق ورزش با همکاری کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک و کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو -ایران در قسمت های عکس، فیلم، پروژه یا پیشنهاد ورزشی که با محوریت صلح انجام شده باشد، برگزار می شود.

مسابقه صلح از طریق ورزش با همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک و با همکاری کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران در حال برگزاری است و تا پایان اردیبهشت سال جاری برای شرکت در آن فرصت دارید.

موضوعات مسابقه عبارتند از:

  • بهترین عکس با موضوع توسعه از طریق ورزش
  • بهترین فیلم یک دقیقه ای با موضوع توسعه صلح از طریق ورزش
  • بهترین پیشنهاد برای توسعه صلح از طریق ورزش
  • بهترین پروژه اجرا شده  توسعه صلح از طریق ورزش
  • بهترین پروژه اجرا شده توسعه صلح از طریق ورزش در دهه ۹۰
  • قهرمان صلح و ورزش به پیشنهاد شما

لینک فراخوان و لینک دریافت آثار، اینجا قابل دسترسی است و علاقه مندان که در حوزه های ذکر شده فعالیتی در زمینه ورزش و صلح داشته اند می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، مراجعه کنید.

مطلب قبلی

فراخوان پست مدیر بخش اکولوژی و علوم زمین یونسکو

مطلب بعدی

شاعران کهن پارسی گوی، شاقول میزان شدن درون انسان هستند