فراخوان دومین جشنواره ملی زن و علم

دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال (نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی) می باشد. امروزه علم به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه جوامع به شمار میرود. به این معنا که جامعه ای به پیشرفت و توسعه در همه ابعاد آن دست مییابد که دانش را به عنوان محور توسعه خود قرار دهد. در این میان نقش زنان در پیشبرد علم و مفاهیم عمیق علمی نقش چشمگیری است. باز تعریف نقش زنان در جامعه ما طی سالهای اخیر و با تکیه بر واقعیتهای موجود در فضای علمی کشور مؤید آن است که این قشر از جامعه، نقش مهمی در پیشرفتهای علمی و حیات اجتماعی کشور ایفا مینمایند. براین اساس زنان نه تنها به عنوان نیمی از نیروهای تأثیرگذار جامعه به شمار می روند بلکه به عنوان پایه گذار نسل آتی کشور نقشی فراتر از آنچه ایفا می کنند، بر عهده دارند. به این منظور توجه به نقش ارزنده زنان و معرفی ظرفیتهای موجود جامعه علمی زنان میتواند به منزله گشودن دریچه ای باشد برای آنکه جامعه بار دیگر تردید به توان زنان در عرصه های مختلف را کنار گذاشته و با تمام وجود بپذیرد که تفاوتهای جنسیتی در این عرصه راهی ندارد. زنده یاد دکتر مریم میرزاخانی اولین دانش آموز دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و مدال طلا گرفت. ایشان نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را دریافت نمود. ایشان در سال ۸۰۰۲ در سن ۱۳ سالگی به مرتبه استادی ارتقاء یافت و در سال ۸۰۳۲ برنده مدال فیلدز شد که بالاترین نشان علمی رشته ریاضیات است و هر چهار سال یکبار به دانشمندان برگزیده زیر ۲۰ سال اهدا می شود و از آن به نوبل ریاضیات نیز تعبیر میشود. ایشان نخستین زن و نخستین ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه گشت.
در سال ۸۰۳۲ به عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا برگزیده شد و در آوریل سال ۸۰۳۲ میلادی به عضویت آکادمی علوم و هنر آمریکا درآمد. اعطای جایزه دکتر مریم میرزاخانی به عنوان شخصیت فاخر علمی کشور به زنان نخبه علمی، فرهنگی و اجتماعی می تواند موجب انگیزهای مضاعف برای بانوان به منظور نقش آفرینی بیشتر آنان باشد.

برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی کلیک کنید.

برای دستیابی به دستورالعمل اجرایی کلیک کنید.