کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فراخوان بورس مهندسی لهستان برای سال 2018 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان بورس مهندسی لهستان برای سال ۲۰۱۸

یونسکو طی ارسال نامه ای به کشورهای عضو، بورس مهندسی لهستان برای سال ۲۰۱۸ را اعلام کرده است. این بورس از طرف کمیسیون ملی یونسکو در لهستان و کرسی آموزش علم، فناوری و مهندسی دانشگاه کراکف از اول اکتبر ۲۰۱۸ به مدت ۶ ماه به ۴۰ نفر تعلق می گیرد تا پروژه های تحقیقاتی خود را انجام دهند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عناوین پروژه های تحقیقاتی، اطلاعیه بورس و شرایط اعطای آن به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-engineering/
متقاضیان واجداشرایط می بایست مدارک مورد نیاز را در دو نسخه به همراه نسخه الکترونیک(CD) تا پیش از ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ به کمیسیون ملی یونسکو-ایران به آدرس ایران تهران، بلوار میرداماد، روبه‌روی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، شماره ۱۵، کدپستی: ۱۵۴۸۹۴۶۱۱۱، ارسال نمایند.

image_printچاپ
Web Analytics